RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Polska znów „zieloną wyspą” w statystykach Eurostatu. Chodzi o zatrudnienie

Obecnie poziom zatrudnienia w Polsce jest o 1,3 punktu proc. wyższy od średniej unijnej (fot. Shutterstock)
Obecnie poziom zatrudnienia w Polsce jest o 1,3 punktu proc. wyższy od średniej unijnej (fot. Shutterstock)

25 z 27 państw UE odnotowało w IV kwartale 2020 r. spadek zatrudnienia rok do roku. Wyjątki to Polska i Luksemburg. W naszym kraju wzrost zatrudnienia był wyższy – wynika z danych Eurostatu – i wyniósł 0,8 punktu procentowego. Wartość dla Luksemburga to 0,6 punktu procentowego. W skali całej UE aktywność zawodowa obniżyła się o 0,7 punktu proc.

Jak wynika z danych Eurostatu, odsetek osób aktywnych zawodowo wśród osób w wieku od 15 do 64 roku życia wyniósł w Polsce w IV kwartale 2020 r. 69,2 proc. wobec 68,4 proc. rok wcześniej (procenty zatrudnionych i bezrobotnych, których w Polsce jest według Eurostatu ok. 3 proc., nie sumują się do 100, ponieważ populacja obejmuje także uczniów, studentów, emerytów czy rencistów). W Luksemburgu w analogicznym okresie aktywność zawodowa wzrosła z 68 do 68,6 proc.

Spadek prawie w całej Unii, ale w różnej skali


Wśród 25 krajów, w których odnotowano spadek aktywności zawodowej, nie wszystkie zostały nim dotknięte w takim samym stopniu.

Zatrudnienie na Węgrzech spadło jedynie o 0,2 punktu procentowego (z 70,1 do 69,9), w Grecji i Francji o 0,3 (odpowiednio z 56,6 do 56,3 i z 65,9 do 65,6), a w Niemczech i Rumunii o 0,4 proc (odpowiednio z 76,7 do 76,3 i z 66,4 do 66,0). Z kolei w Hiszpanii i Irlandii spadek ten wyniósł aż 2,4 punktu (odpowiednio z 63,5 do 61,1 i z 69,9 do 67,5).

W całej UE poziom aktywności zawodowej spadł o 0,7 punktu procentowego, z 68,6 do 67,9 proc. Wskaźnik poziomu aktywności zawodowej różni się znacznie w poszczególnych krajach Unii, ponieważ jego poziom jest wypadkową czynników gospodarczych i innych (np. demograficznych czy kulturowych). Różnica ta między Niemcami a Grecją wynosi 20 punktów proc., ale między Niemcami a Francją jest również wysoka, przekracza 10 punktów proc. i jest wyższa niż między Niemcami a Polską. Wysokie wskaźniki wykazują kraje północnej Europy niezależnie od swojej przeszłości (Dania 74,7 proc. gdy postsowiecka Estonia 74,4 proc., przy czym spadek zatrudnienia w Estonii był w 2020 r. znacznie głębszy – 1,6 punktu proc. – niż w Danii – 0,7 punktu proc.).

Wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce jest obecnie o 1,3 punktu proc. wyższy niż średnia unijna.

-> Sprawdź także prognozy dotyczące inflacji i wzrostu PKB w Polsce w 2021 roku

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej