RAPORT

Pogarda

Rośnie liczba Białorusinów w Polsce

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba Białorusinów w Polsce wzrosła o połowę (fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)
W ciągu ostatnich dwóch lat liczba Białorusinów w Polsce wzrosła o połowę (fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)

Najnowsze

Popularne

Liczba obywateli Białorusi posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 30 tys. osób; w ciągu ostatnich dwóch lat grupa ta wzrosła o ok. 50 proc. – poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Ułatwienia dla Białorusinów i specjalistów szukających pracy w Polsce

Białorusini przyjeżdżający do Polski na tzw. wizę humanitarną, a także specjaliści IT i lekarze nie będą już musieli starać się o zezwolenie na...

zobacz więcej

Z informacji przekazanych przez UdSC wynika, że większość Białorusinów przebywających w Polsce dysponuje zezwoleniami na pobyt stały, wydanymi w związku z polskim pochodzeniem i Kartą Polaka. Zwykle są to osoby młode.

Z nieco ponad 30 tys. obywateli Białorusi posiadających ważne karty pobytu ok. 64 proc. to osoby w przedziale wiekowym 18–40 lat; dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia stanowią nieco ponad 11 proc., zaś osoby powyżej 40 lat – ok. 25 proc. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 16,9 tys. osób, w porównaniu do 13,5 tys. kobiet.

– Rozmieszczenie terytorialne Białorusinów osiedlających się w Polsce jest nierównomierne. Najczęściej wybieranymi regionami są województwa: mazowieckie – 34 proc. osób, podlaskie – 20 proc., lubelskie – 8 proc., pomorskie – 7 proc. oraz małopolskie – 6 proc. – poinformował Jakub Dudziak z UdSC.

Dodał, że nieco ponad 20 tys. Białorusinów dysponuje zezwoleniami na pobyt stały. Podstawą ich wydania było głównie posiadanie polskiego pochodzenia, w tym Karty Polaka.

Czytaj także: Cudzoziemcy odmładzają prowincję w Hiszpanii

Specjaliści IT uciekają z Białorusi. Połowa wybiera Polskę

Prawie połowa białoruskich specjalistów z branży IT opuszczających swój kraj wybiera Polskę – poinformował cytowany w komunikacie GovTech premier i...

zobacz więcej

– Systematycznie rośnie także liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Obecnie takie dokumenty posiada prawie 10 tys. obywateli Białorusi. W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy – ok. 70 proc. spraw – przekazał Dudziak.

Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował ponadto, że od ubiegłorocznych wyborów prezydenckich na Białorusi, wzrosła również liczba osób ubiegających się w Polsce o przyznanie statusu uchodźcy. Od sierpnia 2020 r. do końca marca 2021 r. tego typu wnioski złożyło ponad 630 Białorusinów.

Dane przekazane przez UdSC nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu epidemii.

Czytaj także: W Polsce mieszka mało obywateli innych państw

 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej