RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

PFN odpowiada na zarzuty NIK. „Powiadomienie o przestępstwie, które nie zaistniało”

NIK zawiadamia prokuraturę, PFN wskazuje na „brak legalności” działań Izby (fot. arch. PAP/Rafał Guz)
NIK zawiadamia prokuraturę, PFN wskazuje na „brak legalności” działań Izby (fot. arch. PAP/Rafał Guz)

„Jest dla nas zaskoczeniem komunikat NIK o powiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które nie zaistniało” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Polską Fundację Narodową po tym, jak NIK poinformowała o zawiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd PFN. Zdaniem Izby Fundacja nie udostępniła kontrolerom odpowiednich dokumentów. PFN przekonuje, że jej działalność nie podlega kontroli NIK, ale Fundacja mimo to współpracuje z kontrolerami.

Kontrola w Polskiej Fundacji Narodowej. NIK zawiadamia prokuraturę

Najwyższa Izba Kontroli podała w piątek, że „w związku z kontrolą działalności Polskiej Fundacji Narodowej skierowała do prokuratury zawiadomienie...

zobacz więcej

Polska Fundacja Narodowa podnosi, iż działalność PFN nie podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli w oparciu o przesłankę z art. 203 ust 3 Konstytucji RP uściśloną w art. 2 ust 3 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, albowiem nie dysponuje w działalności majątkiem lub środkami państwowymi lub komunalnymi, co potwierdzają opinie prawne przedstawione NIK. Najwyższa Izba Kontroli w dotychczasowej korespondencji z Polską Fundacją Narodową, nie wykazała relewantnie swojej kompetencji kontrolnej wobec PFN, pomimo kierowania przez PFN wielu pism i opinii prawnych” – pisze Fundacja.

W komunikacie podkreślono, że „PFN prowadzi wyłącznie działalność statutową, nie prowadząc przy tym działalności gospodarczej, nie posiadając statusu organizacji pożytku publicznego i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług”.

„Majątek PFN pochodzi wyłącznie od Fundatorów (spółek prawa handlowego) i do chwili obecnej nie uzyskiwała dotacji, subwencji, darowizn tym bardziej ze środków publicznych czy komunalnych” – czytamy.

PFN wskazuje „brak legalności działań” NIK


Fundacja zwróciła też uwagę na fakt, że NIK do tej pory nie odniosła się do stanowiska przekazanego jej przez PFN w lutym 2021 r., mimo że jego treść ma „determinujące znaczenie dla oceny braku legalności prowadzonych przez NIK i kontrolerów działań kontrolnych wobec PFN”.

„Mimo to od momentu pojawienia się NIK w Fundacji, Zarząd PFN współpracuje z przedstawicielami Izby, pracując w trybie hybrydowym z uwagi na pandemię. Najwyższa Izba Kontroli pobrała szereg dokumentów z PFN” – zapewniono w komunikacie. Fundacja zaznaczyła, że „działa transparentnie, czego dowodem są co roku publikowane sprawozdania z działalności - uprzednio - dodatkowo sprawdzane przez biegłego rewidenta i akceptowane przez Radę Fundacji,” a także „na bieżąco informowała i informuje NIK o sytuacji wewnętrznej związanej z pandemią oraz jej następstwami w bieżącej działalności (w tym z uwagi na problemy covidowe u pracowników i współpracowników PFN)”.

-> Przeczytaj także: PFN i pomoc w walce z epidemią. Beneficjentów jest wielu

„Jest dla nas zaskoczeniem komunikat NIK o powiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które nie zaistniało. Polska Fundacja Narodowa nie udaremnia (także nie utrudnia) wykonywania czynności służbowych przez NIK, pozostając w stałym kontakcie z pracownikami NIK. Uważamy także ogłaszanie opinii publicznej przez NIK, że »w związku z prowadzoną kontrolą ujawniono fakty uzasadniające podejrzenie popełnienie przestępstwa przez zarząd fundacji Polska Fundacja Narodowa«, za niestosowne, tym bardziej, że czynności NIK są w toku” – oceniono.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej