SERWIS

Tokio 2020: wyniki, starty i medale

Kontrola w Polskiej Fundacji Narodowej. NIK zawiadamia prokuraturę

NIK prowadziła kontrolę w PFR od listopada ub.r. (fot. arch.PAP/Leszek Szymański)
NIK prowadziła kontrolę w PFR od listopada ub.r. (fot. arch.PAP/Leszek Szymański)

Najwyższa Izba Kontroli podała w piątek, że „w związku z kontrolą działalności Polskiej Fundacji Narodowej skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd PFN”. Jak czytamy w komunikacie NIK, o sytuacji poinformowano ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz „właściwe organy państwa”.

PFN odpowiada na zarzuty NIK. „Powiadomienie o przestępstwie, które nie zaistniało”

„Jest dla nas zaskoczeniem komunikat NIK o powiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które nie zaistniało” – czytamy w...

zobacz więcej

NIK tłumaczy, że w trakcie kontroli prowadzonej od listopada 2020 r. PFN nie dostarczyła kontrolerom „dostępu do dokumentów umożliwiających przeprowadzenie czynności kontrolnych w założonym zakresie”. „Dlatego Najwyższa Izba Kontroli postanowiła złożyć zawiadomienie dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na udaremnieniu (także utrudnianiu) przeprowadzenia kontroli” – czytamy w komunikacie NIK.

Jak wskazano, chodzi o przestępstwo wymienione w art. 98 ustawy o NIK. Zapis ten stwierdza, że „kto osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie, lub osobie przybranej jej do pomocy, udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności przez nieprzedstawienie do kontroli dokumentów lub materiałów, nie informuje bądź niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

W komunikacie wyjaśniono też, co zwróciło uwagę kontrolerów. „Siedemnaście tworzących ją (PFN – red.) dużych spółek działających z udziałem Skarbu Państwa zobowiązało się do dokonania wpłat na Fundusz Założycielski, (do 30 grudnia 2016 roku). Indywidualne wpłaty Fundatorów wynosiły od 1,5 mln zł do 7 mln zł. Dalsze zobowiązania finansowe Fundatorów obejmują dokonywanie przez 10 lat (począwszy od 2017 r.) wpłat na działalność statutową Fundacji. W 2017 r. wpłata miała wynosić tyle samo, ile wpłata na Fundusz Założycielski, a począwszy od 2018 r. - połowę tej kwoty (od 0,75 mln zł do 3,5 mln zł). Zgodnie z zapisami statutu Polska Fundacja Narodowa powinna otrzymać do 2026 r. łącznie ponad 633 mln zł” – czytamy.

„Dbając o interes publiczny oraz przejrzystość wydatkowania środków pochodzących z SSP, Najwyższa Izba Kontroli w listopadzie 2020 r. podjęła kontrolę w Polskiej Fundacji Narodowej z siedzibą w Warszawie” – zaznaczono w komunikacie.

źródło:
Zobacz więcej