RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Wspieranie rozwoju zielonych technologii. Instytucje podpisały ważną umowę

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz rozwoju zielonych technologii (fot. Shutterstock)
Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz rozwoju zielonych technologii (fot. Shutterstock)

Współpracę przy tworzeniu, a następnie wdrażaniu i komercjalizacji zielonych technologii przewiduje podpisana w czwartek umowa między NFOŚiGW i NCBR. Umowa zakłada m.in. współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych.

Jak wyeliminować uciążliwe zapachy? Miliony na budowę instalacji biogazowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 32,5 mln zł na budowę instalacji biogazowej, wykorzystującej innowacyjne technologie do produkcji i...

zobacz więcej

Dzięki podpisanej umowie między NCBRNFOŚiGW możliwe będzie podejmowanie wspólnych działań instytucji w celu wdrożenia idei tzw. Organizacji Innowacji. Są to strukturalne i organizacyjne rozwiązania wspierające polskich naukowców oraz przedsiębiorców w procesie badań i wdrożeń innowacyjnych przedsięwzięć w obszarach największych wyzwań gospodarczych – podkreśliły obie instytucje.

W ramach umowy idee będą weryfikowane i prezentowane przez NCBR, a następnie wdrażane i komercjalizowane w programach NFOŚiGW. Jak podano, celem porozumienia są wspólne działania służące podnoszeniu efektywności gospodarowania zasobami, rozwojowi technologii proekologicznych i środowiskowych oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i neutralnej klimatycznie.

Polityka Energetyczna Polski


Jak ocenił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, współpraca taka wpisuje się w realizację najważniejszych celów, określonych w Polityce Energetycznej Polski. – Jestem pewien, że wspólne inicjatywy w zakresie wspierania zielonych technologii przyczynią się do transformacji naszego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej – powiedział Kurtyka przy okazji podpisania umowy.

Ułatwienia w programie „Czyste powietrze”. Sprawdź, jak to działa

Ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze” oraz rozszerzona baza urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w...

zobacz więcej

Z kolei minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził, że „dla przyszłości i konkurencyjność polskiej gospodarki konieczne jest wspieranie inteligentnej współpracy między państwowymi instytucjami”.

Jak tłumaczył prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski, aby spełnić ambitne cele klimatyczne, zapewnić powszechny dostęp do czystego powietrza i czystej wody, musimy wprowadzać technologie zwane zielonymi. – NCBR posiada unikalną w Polsce metodykę pozyskiwania technologii, rozwijania ich i doprowadzania do stanu, kiery mogą zaistnieć na rynku. NFOŚ ma narzędzia, aby te technologie wdrażać. Dzięki tej umowie będziemy w stanie stawiać ambitne cele technologiom, które rozwijamy, jak i skalować ich obecność na rynku – tłumaczył Chorowski.

Czytaj także: Naukowcy stworzyli „słoneczne paliwo termiczne”

Dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki podkreślał, że NFOŚiGW daje szansę na powielanie instalacji i rozwiązań powstających dzięki Centrum.

„Moja Woda”. Jak skorzystać z dotacji?

16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku przyjmują elektroniczne wnioski w drugiej edycji programu „Moja...

zobacz więcej

Co przewiduje współpraca?


Współpraca przewiduje, że NCBR dokona identyfikacji, w wyniku dialogu z rynkiem i ekspertami oraz w oparciu o własne analizy, konkretnych zielonych technologii. Następnie dzięki uzyskanym informacjom stworzy dla nich specyfikację techniczną, która obejmie minimalne wymagania oraz oczekiwane innowacje. Następnie przeprowadzi weryfikację wyników prac uczestników inicjatywy. Zebrane informacje – dotyczące wypracowanego standardu oraz konkretnych rozwiązań – będą stanowić wkład merytoryczny do tworzonych przez NFOŚiGW programów priorytetowych.

Dzięki umowie NFOŚiGW będzie miał wpływ na podejmowane przez NCBR działania i będzie mógł tworzyć kolejne instrumenty wsparcia nakierowane na konkretne zielone rozwiązania. Umożliwi to zwiększanie zasięgu rynkowego technologii powstałych z inicjatywy NCBR lub technologii z podobnego obszaru, jak również pomoże zapewnić finansowanie wdrożenia takich technologii potencjalnym odbiorcom.

Czytaj także: Tunel w Świnoujściu miesiąc po rozpoczęciu drążenia. Ile już wykopano?

 

źródło:

Zobacz więcej