RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Problemy Roberta Biedronia. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Wiosny

PKW odrzuciła sprawozdanie Wiosny Roberta Biedronia (fot. Getty Images)
PKW odrzuciła sprawozdanie Wiosny Roberta Biedronia (fot. Getty Images)

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Wiosny Roberta Biedronia za 2019 r. Ze wskazaniem na uchybienia przyjęła zaś sprawozdania Porozumienia Jarosława Gowina, Solidarnej Polski i Nowoczesnej.

Co kontrolowała posłanka Lewicy? Rzecznik rządu: Pani nie rozróżnia gremiów

– Pani nie rozróżnia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i zespołu roboczego koordynującego realizację programu szczepień - tak rzecznik...

zobacz więcej

Każda partia polityczna zgodnie z prawem musi co roku przedkładać Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe z działalności za poprzedni rok. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień albo je odrzucić.

W końcu września 2020 r. PKW odrzuciła sprawozdania finansowe Konfederacji i Zielonych za 2019 r. Sprawozdania PiS i PSL Komisja przyjęła bez zastrzeżeń. Z kolei ze wskazaniem na uchybienia zostały przyjęte sprawozdania PO, SLD oraz Inicjatywy Polskiej.

W środę wieczorem na stronie PKW opublikowano uchwały w sprawie sprawozdań finansowych za 2019 r. pozostałych partii. Wynika z nich m.in., że Komisja przyjęła ze wskazaniem na uchybienia sprawozdania: Porozumienia Jarosława Gowina, Solidarnej Polski oraz Nowoczesnej.

Problem Roberta Biedronia


PKW odrzuciła z kolei sprawozdanie Wiosny Roberta Biedronia z powodu naruszenia art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, mówiącego o tym, że partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

W uchwale wskazano, że w 2019 r. Wiosna przyjęła z naruszeniem art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych środki finansowe w kwocie co najmniej 430 zł, co stanowi przesłankę odrzucenia sprawozdania finansowego partii.

Senator PO: Zastanówmy się, czy społeczeństwo jest gotowe na nasz rząd

„Czy opozycja jest gotowa do przejęcia władzy?” – to pytanie, zdaniem senator Platformy Obywatelskiej, jest mało istotne. Barbara Zdrojewska stawia...

zobacz więcej

„Wpłaty te nie zostały zwrócone darczyńcom, a po ich wpływie na rachunek partii z rachunku tego dokonywane były wydatki przez partię, jak i pozyskiwane środki finansowe na ten rachunek” – zauważa PKW.

Komisja zaznacza, że przepisy mają charakter kategoryczny i nie pozostawiają żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania proporcji kwoty środków przyjętych z niedozwolonych źródeł do ogólnej kwoty przychodów partii politycznej, a także tego, czy naruszenie wskazanych przepisów nastąpiło w sposób umyślny czy też z powodu nieznajomości przepisów ustawy o partiach politycznych.

Czytaj więcej: Budka chciał uderzyć w Orlen i Obajtka. Ujawnił swoje merytoryczne braki

Komisja podkreśla również, że wykazane w sprawozdaniu Wiosny dane były niezgodne pod względem arytmetycznym i nie odpowiadały danym wynikającym z dokumentów finansowych załączonych do sprawozdania partii za 2019 r..

PKW wylicza błędy Wiosny


Dlatego PKW kilkakrotnie zwracała się do władz statutowych partii o skorygowanie informacji przedstawionych w sprawozdaniu i wykazanie w nim danych odpowiadających stanowi faktycznemu. Chodziło przede wszystkim o prawidłowe wykazanie przychodów partii i o przedłożenie poprawnego wykazu nieprawidłowych wpłat dokonanych na rzecz partii w 2019 r. i przez nią przyjętych.

Komisja wskazuje m.in., że Wiosna jako kwotę wpłat dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych wykazała 53 182,00 zł.

Może dojść do skrócenia kadencji parlamentu? Prezes PiS wyjaśnia

Wicepremier Jarosław Kaczyński nie wyklucza, że może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji parlamentu. „Ale żeby była jasność,...

zobacz więcej

„Z udzielonych przez partię ostatnich wyjaśnień w tej sprawie wynika natomiast, iż kwota darowizn i składek przeznaczonych przez partię do zwrotu, a zatem przyjętych przez nią niezgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych, wynosi nie 53 182,00 zł (jak wykazała partia w sprawozdaniu), ale 231 925,86 zł. Oznacza to, że partia w okresie sprawozdawczym przyjęła znacznie wyższą kwotę środków finansowych z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, których nie zwróciła we wskazanym w tej ustawie 30-dniowym terminie” – zaznacza PKW.

W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków. Jeśli ostatecznie odrzucone zostanie sprawozdanie partii, która pobiera subwencję, traci ona do niej prawo na trzy lata.

Zasady finansowania partii politycznych


Subwencje przysługują partiom politycznym, które w wyborach do Sejmu uzyskały w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnie oddanych głosów oraz koalicjom partii politycznych, na które oddano co najmniej 6 proc. ważnie oddanych głosów. Wiosna, która w ostatnich wyborach parlamentarnych startowała z Komitetu Wyborczego SLD, nie pobiera subwencji z budżetu państwa.

źródło:

Zobacz więcej