RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Zmarł teolog ks. Hans Kueng, przeciwnik beatyfikacji Jana Pawła II

Szwajcarski teolog miał 93 lata (fot. Leonardo Cendamo/Getty Images)
Szwajcarski teolog miał 93 lata (fot. Leonardo Cendamo/Getty Images)

W wieku 93 lat w Tybindze w Niemczech zmarł we wtorek znany szwajcarski teolog ks. Hans Kueng, przez lata surowy krytyk Watykanu. W 1979 roku Stolica Apostolska pozbawiła go prawa nauczania teologii katolickiej zarzucając mu odejście od niej.

„Nowy Kościół papieża Franciszka”

„Rewolucja u świętego Piotra, nowy Kościół papieża Franciszka” – to nagłówki na pierwszej stronie czwartkowego wydania włoskiego dziennika „La...

zobacz więcej

O śmierci ks. Kuenga poinformowała założona przez niego fundacja Weltethos. Po studiach na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i przyjęciu święceń kapłańskich Hans Kueng kontynuował naukę na paryskiej Sorbonie i innych uczelniach w Europie.

W 1960 roku ks. Kueng zaczął wykładać teologię fundamentalną na uniwersytecie w Tybindze. Był doradcą Soboru Watykańskiego II, zwołanego przez papieża Jana XXIII. W trakcie jego obrad poznał młodszego od siebie o rok profesora teologii księdza Josepha Ratzingera. Potem współpracowali w Tybindze.

Watykan uznał, że ks. Kueng odszedł od doktryny katolickiej


Szwajcarski teolog prowadził też wykłady w swoim kraju i w USA. W 1979 roku Kongregacja Nauki Wiary rozpoczęła weryfikację zgodności jego wypowiedzi i pism z doktryną katolicką w takich kwestiach, jak dogmat o nieomylności papieża. Watykan uznał, że ks. Kueng odszedł od doktryny katolickiej i dlatego nie może zajmować się jej nauczaniem.

Pozostał na uniwersytecie w Tybindze, ale z prawem nauczania teologii ekumenicznej. Kierowany przez niego Instytut Badań Ekumenicznych oddzielono od Wydziału Katolickiego. Krytykował naukę Kościoła katolickiego również w innych zagadnieniach, m.in. sztucznego zapłodnienia, rygorystycznego zakazu przerywania ciąży, braku możliwości wyświęcania kobiet, nieuznawania święceń Kościoła anglikańskiego, celibatu księży obrządku łacińskiego, zakazu eutanazji.

Za sensacyjne wydarzenie uznano to, że w 2005 roku Benedykt XVI, niespełna pół roku po wyborze, przyjął ks. Kuenga na czterogodzinnej audiencji w Castel Gandolfo, co było interpretowane jako próba pojednania i dialogu.

W kolejnych latach ks. Kueng nie szczędził słów krytyki pod adresem papiestwa i samego Benedykta XVI. Był też przeciwny beatyfikacji Jana Pawła II.

Skrytykował Benedykta XVI za „głód władzy”, bo tak nazwał jego propozycję przyjęcia do Kościoła katolickiego pragnących powrócić tradycjonalistycznych grup anglikanów. Papież „łowi przede wszystkim na prawym brzegu i do tego w mętnej wodzie” – ocenił.

Ale nie tylko krytykował


Watykan odpierał te słowa mówiąc, że to „nieuzasadniony atak”. Pozytywnie oceniał pontyfikat Franciszka. W 2016 roku apelował do biskupów i księży o większe wsparcie dla wysiłków papieża Bergoglio na rzecz reformy Kościoła.

źródło:

Zobacz więcej