RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

KNF nałożyła karę na GetBack

Milion złotych kary dla GetBack (fot. Shutterstock)
Milion złotych kary dla GetBack (fot. Shutterstock)

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na GetBack kary o łącznej wysokości 1 mln zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych – poinformowała KNF w piątkowym komunikacie.

Pekao zwiększy rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami we frankach szwajcarskich

Bank Pekao zdecydował o zwiększeniu rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich o kwotę...

zobacz więcej

Jak podała KNF, na GetBack nałożono w sumie trzy kary. Pierwsza kara pieniężna w wysokości 600 000 zł została nałożona za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych.  Druga kara w wysokości 200 000 zł została nałożona za niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej. Z kolei trzecia kara w wysokości 200 000 zł została nałożona za niewykonanie obowiązków informacyjnych polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych.

W komunikacie wskazano, że w sumie spółka szesnastokrotnie nienależycie wykonała obowiązki informacyjne związane z informacjami poufnymi.

Czytaj także: KNF nałożyła na Idea Bank karę w związku z GetBack

Z informacji KNF wynika, że w raportach zawierających informacje poufne na temat pozyskiwania finansowania/przydziału obligacji spółka przekazywała jedynie o wartości nominalnej wyemitowanych obligacji. Nie przekazywała kompletnych informacji o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. o opcji PUT (tj. przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza) i wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego standardowo oferowane przez spółkę.

„W okresie naruszeń Spółka wyemitowała obligacje prywatne z opcją PUT o łącznej wartości 857,6 mln zł na wyemitowanych w tym okresie ogółem obligacji prywatnych o wartości ok. 1,5 mld zł. W tym okresie spółka wyemitowała również obligacje w trybie ofert publicznych w wysokości 256 mln zł”” – dodano.

Przewodniczący KNF o frankowiczach. „Czas na ruch ze strony banków”

Była propozycja, czas na decyzję. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski wezwał banki do szybszego działania. – Nasza...

zobacz więcej

KNF podkreśla, że w konsekwencji nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji w zakresie poziomu i struktury zobowiązań spółki z tytułu emisji obligacji, co uniemożliwiało dokonanie oceny potencjalnych problemów z płynnością spółki.

Jak informuje KNF, spółka nie podała też do wiadomości publicznej informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack oraz informacji o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln euro. Po powstaniu informacji poufnej spółka w dalszym ciągu emitowała obligacje prywatne na ok. 354 mln zł.

Dodano, że spółka GetBack nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnych o 120 przypadkach opóźnień w wykupie obligacji, braku wykupu obligacji lub braku zapłaty odsetek od obligacji, które miały miejsce od 14 marca do 30 kwietnia 2018 r.

Czytaj także: Komisja Nadzoru Finansowego uchyla drzwi do banku urzędnikom

Adwokaci oskarżonych w aferze GetBack wnioskują o zwrot spraw do prokuratury

Adwokaci oskarżonych o w procesach ws. afety GetBack masowo składają wnioski o zwrot sprawy do prokuratury. Uznanie ich wniosków nie tylko...

zobacz więcej

Decyzja o nałożeniu kar nie jest ostateczna


KNF przekonuje, że kary nałożone na GetBack są znacznie niższe od maksymalnych z uwagi na uwzględnienie przez Komisję Nadzoru Finansowego sytuacji finansowej spółki oraz okoliczności faktyczno-prawnych.

„Spółka zawarła z jej wierzycielami układ zabezpieczając interes tych wierzycieli. 6 czerwca 2019 r. sąd restrukturyzacyjny zatwierdził zawarcie układu Spółki z wierzycielami. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest prawomocne, a układ jest przez Spółkę wykonywany” – informuje KNF.

W komunikacie napisano, że decyzja o nałożeniu kar nie jest ostateczna. Strona może zwrócić się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czytaj także: Nieprawidłowości w SKOK Wołomin. Oskarżony były przewodniczący KNF 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej