RAPORT

Tusk kontra Tusk

Komisja Europejska pozywa Polskę do TSUE. „Wniosek nie ma prawnego uzasadnienia”

Komisja zwróciła się też o zarządzenie środków tymczasowych (fot. Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images)
Komisja zwróciła się też o zarządzenie środków tymczasowych (fot. Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images)

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów”. KE postanowiła też zwrócić się do TSUE o zastosowanie tzw. środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie. – Wniosek KE do TSUE nie ma prawnego i faktycznego uzasadnienia; polskie regulacje nie odbiegają od standardów w UE – skomentował rzecznik rządu Piotr Müller.

KE: Polski sąd nie może uchylać immunitetów. Kaleta: Prawo UE tego nie reguluje

KE twierdzi, że polski sąd nie może uchylać immunitetów polskim sędziom, bo narusza to prawo unijne, w sytuacji gdy prawo UE nie przyznaje sędziom...

zobacz więcej

Komisja wyjaśnia, że uważa, iż „polskie prawo dotyczące sądownictwa podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodne z nadrzędnością prawa UE”.

„Ponadto ustawa uniemożliwia polskim sądom, w tym poprzez postępowanie dyscyplinarne, bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziów oraz kierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości” – informują unijni urzędnicy.

Komisja uważa, że „Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – której niezawisłość nie jest gwarantowana – na podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób wykonywania przez nich funkcji”.

Oprócz skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Komisja podjęła decyzję o zwróceniu się do TSUE o zarządzenie środków tymczasowych, „aby zapobiec pogorszeniu się poważnej i nieodwracalnej szkody wyrządzonej niezawisłości sądów i porządkowi prawnemu UE”.

We wniosku o zastosowanie środków tymczasowych Komisja zwróci się do Trybunału m.in. o zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną SN do rozstrzygania wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego, a także w sprawach dotyczących zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, a także o zawieszenie skutków decyzji podjętych już przez Izbę Dyscyplinarną SN w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego.

„Wniosek KE do TSUE nie ma prawnego i faktycznego uzasadnienia. Regulacja obszaru związanego z wymiarem sprawiedliwości należy do wyłącznej domeny krajowej, co wynika wprost z Konstytucji RP i unijnych traktatów” – napisał na Twitterze po decyzji KE rzecznik rządu Piotr Müller.

„Polskie regulacje nie odbiegają od standardów obwiązujących w UE” – dodał.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej