RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Do wszystkich sądów okręgowych trafiły wnioski ws. powrotu sędziego Juszczyszyna

Sędzia Paweł Juszczyszyn (fot. arch.PAP/Tomasz Waszczuk)
Sędzia Paweł Juszczyszyn (fot. arch.PAP/Tomasz Waszczuk)

Do wszystkich 46 sądów okręgowych w Polsce trafiły wnioski o zabezpieczenie ws. o naruszenie dóbr osobistych olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna – dowiedziała się PAP od jego pełnomocnika mec. Michała Romanowskiego. Adwokat domaga się dopuszczenia tego sędziego do orzekania.

Sędzia Juszczyszyn otrzymał Nagrodę Radia TOK FM

Sędzia Paweł Juszczyszyn otrzymał Nagrodę Radia TOK FM im. Anny Laszuk za rok 2019. – Mam nadzieję, że ta nagroda pozwoli wszystkim sędziom, nie...

zobacz więcej

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub.r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Sędzia ten został odsunięty od orzekania w związku z rozpatrywaną przez niego sprawą.

Jak poinformował PAP mec. Romanowski, w poniedziałek do 46 sądów okręgowych w Polsce skierowano wnioski o zabezpieczenie roszczenia o naruszenie dóbr osobistych Pawła Juszczyszyna poprzez nakazanie prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie dopuszczenia tego sędziego do orzekania.

Jako podstawę wniosków wskazano art. 35 k.p.c., zgodnie z którym powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Adwokat, uzasadniając tę podstawę, powiedział, że do naruszenia doszło m.in. w mediach, co zdeterminowało skierowanie wniosków do wszystkich sądów okręgowych.

Jak podkreślił, 46 sędziów w pierwszej instancji i ewentualnie 138 sędziów w drugiej instancji będzie mogło odpowiedzieć na pytanie, „czy chcą i godzą się na to, że Izba Dyscyplinarna SN ma prawne i moralne podstawy, aby wyznaczać standardy etyki zawodu sędziego, czyli ich etyki”.

Zdaniem adwokata Paweł Juszczyszyn jest symbolem walki o bezstronność i niezawisłość sędziów w Polsce. „Co z tym zrobią sądy okręgowe? Wierzymy, że skorzystają z najlepszych wzorców wyznaczonych przez TSUE, stare izby SN i warszawski SA. Wszak słusznym sprawom prawo sprzyja. A formalizm procedury cywilnej pełni rolę służebną wobec sprawiedliwości” - oświadczył.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Maciej Nawacki poproszony o komentarz odpowiedział, że nie będzie się wypowiadał w tej sprawie, ponieważ nie zna treści wniosku.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej