RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Lockdown w szkołach. Od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie ministra edukacji

Czy pełne otwarcie szkół będzie możliwe jeszcze w kwietniu? (fot. PAP/Rafał Guz)
Czy pełne otwarcie szkół będzie możliwe jeszcze w kwietniu? (fot. PAP/Rafał Guz)

Najnowsze

Popularne

Od poniedziałku 22 marca zmieniają się zasady dotyczące nauki. Dziś w życie wchodzi nowe rozporządzenie ministra edukacji Przemysława Czarnka. Jak będzie wyglądała teraz nauka zdalna, stacjonarna i hybrydowa? Do kiedy obowiązują nowe decyzje?

Ministerstwo edukacji szykuje zmiany. Czarnek: Wnioski są bardzo proste

Pakiet wolności akademickiej został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Stały Rady Ministrów – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław...

zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT

Nowe zasady dot. szkół. Rozporządzenie ministra Czarnka


W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nią od 22 marca do 11 kwietnia zawieszone zostaje w całym kraju prowadzenie zajęć stacjonarnych w szkołach dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W tym czasie uczniowie z tych klas mają się uczyć zdalnie.

Dodatkowo szkoły podstawowe będą obowiązane zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III – dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia będą organizowane dla dzieci, których rodzice zawnioskują o taką opiekę.

Ponadto, dyrektor szkoły będzie obowiązany umożliwić dzieciom objętym opieką w szkole realizację na terenie szkoły zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do 11 kwietnia wydłużone zostaje też zdalne nauczanie dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 11 kwietnia zawieszone jest nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Nowe rozporządzenie ministra edukacji. Lockdown w szkołach – co się zmieni?

Dzieci z klas I-III wracają do nauki zdalnej. Dodatkowe obostrzenia ogłoszone w środę przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego potwierdzono w...

zobacz więcej

Ograniczenie obejmuje również szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: sportowe, mistrzostwa sportowego i szkoły z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego. Niezmienione pozostają zasady funkcjonowania szkół i placówek specjalnych.

Wyjątki w rozporządzeniu


W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole decyduje jej dyrektor.

Ponadto dyrektorzy szkół nadal mają obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia oraz mają możliwość organizowania takiego nauczania ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Utrzymane zostają dotychczasowe regulacje organizacji praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami. Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas VIII oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też udostępniać pomieszczenia do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej