RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

„Przemoc nie będzie tolerowana”. Rektor Szkoły Filmowej reaguje na doniesienia

Rektor wyraziła współczucie wobec wszystkich studentów, którzy doznali krzywdy (fot. PAP/Grzegorz Michałowski)
Rektor wyraziła współczucie wobec wszystkich studentów, którzy doznali krzywdy (fot. PAP/Grzegorz Michałowski)

W Szkole Filmowej w Łodzi niedopuszczalne są zachowania, które noszą znamiona molestowania czy przemocowego traktowania studentów i studentek, i nie będą one tolerowane – napisała rektor uczelni dr hab. Milenia Fiedler. O nadużyciach i przemocy wobec studentów mówiła dwa dni wcześniej na tzw. Małej Radzie Programowej uczelni aktorka Anna Paliga. Z nazwiska wymieniła pedagogów Szkoły Filmowej, w tym jej byłego rektora, którzy podczas pracy z przyszłymi aktorami mieli dopuszczać się aktów przemocy słownej i fizycznej.

„Zdejmiesz stanik albo cię wyrzucę”. Aktorka o zdarzeniach na uczelni filmowej

Absolwentka wydziału aktorskiego szkoły filmowej w Łodzi publicznie opisała, jak jej zdaniem od lat wygląda codzienność na tej uczelni. Opisuje, że...

zobacz więcej

Wystąpienie absolwentki, która publicznie podzieliła się swoim strachem, brakiem poczucia bezpieczeństwa i osamotnieniem w zgłaszaniu zaistniałych sytuacji, zostało także upublicznione w internecie.

„Jako rektorka – pełniąca funkcję od września 2020 roku – oświadczam, że w Szkole Filmowej w Łodzi niedopuszczalne są zachowania, które noszą znamiona molestowania czy przemocowego traktowania studentów i studentek; nie będą one tolerowane. Naszą misją i obowiązkiem jest zagwarantowanie takich warunków procesu kształcenia, w których wolność twórcza, naukowa, kreatywność oraz swoboda ekspresji muszą być praktykowane w sposób odpowiedzialny i z zapewnieniem godności drugiego człowieka” – napisała w wydanym w tej sprawie oświadczeniu dr hab. Milenia Fiedler.

Rektor podkreśliła, że fundamentem relacji kadra – studenci musi być zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, zaś ona sama, decydując się na udział w wyborach na stanowisko rektora wiosną 2020 roku, za priorytet uznawała poprawę komunikacji pomiędzy władzami uczelni i jej studentami.

W listopadzie w Szkole Filmowej powołano nieformalną Małą Radę Programową, w której zasiadają władze rektorskie, dziekańskie, kierownicy katedr, przedstawiciele samorządu i społeczności studenckiej. Jak zapewniła Fiedler, na spotkaniach rady każdy ma prawo wypowiedzieć się nie tylko w sprawach związanych z procesami dydaktycznymi, ale również dotyczących funkcjonowania szkoły.

„Dziękuję za zaufanie Annie Palidze, która miała odwagę przekazać nam swój list za pośrednictwem Małej Rady. Traktuję to jako kredyt zaufania do władz uczelni” – podkreśliła rektor.

Jak dodała, władze uczelni podjęły w związku z listem szereg niezwłocznych działań: oświadczenie Anny Paligi zostało przekazane pełnomocniczce ds. przeciwdziałania dyskryminacji Monice Żelazowskiej, w trybie pilnym zwołane zostało posiedzenie Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej, które – z udziałem Paligi – odbędzie się w poniedziałek.

Studenci UJ skarżą wykładowcę o dyskryminację i molestowanie

Studentki i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oskarżyli wykładowcę Macieja M., związanego także z telewizją, o nadużycia, w tym...

zobacz więcej

Fiedler zaznaczyła, że uczelnia na tym nie poprzestanie. Skala problemu zostanie zbadana m.in. poprzez anonimowe, profesjonalne badania jakościowe i sondaż CAWI z kwotowym doborem próby wśród studentów i studentek oraz kadry. Poza tym przeanalizowane zostanie dotychczasowe funkcjonowanie Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej - uczelnia ustali, dlaczego opisane przez młodą aktorkę przypadki przemocy i nadużyć były do tej pory przemilczane, zaś studentki i studenci Szkoły nie mieli poczucia, że mogą liczyć na wsparcie.

Rektor zapewniła również, że osoby poszkodowane zostaną otoczone opieką, zaś wobec winnych nadużyć wyciągnięte zostaną konsekwencje. W oparciu o przeprowadzone badania opracowana zostanie lista szkoleń „niezbędnych do antyprzemocowego procesu dydaktycznego” skierowanych do pedagogów Szkoły Filmowej; wypracowane zostaną zasady funkcjonowania uczelni w oparciu o wartości takie jak: szacunek, godność, wolność, kreacja, odwaga.

Uczelnia będzie informować opinię publiczną o przebiegu prac szkolnej Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej.

„Chciałabym wyrazić współczucie wobec wszystkich studentek i studentów, którzy kiedykolwiek doznali krzywdy i zostali z nią sami. Postaramy się, żebyście nigdy nie szli sami i same. Przepraszamy i prosimy was o zaufanie i wsparcie w procesie wypracowania lepszego świata” – napisała w oświadczeniu Milenia Fiedler.

-> Przeczytaj także: Policjant z żoną molestował i maltretował dzieci. Jest wyrok

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej