RAPORT

Pogarda

Polska złożyła skargę do TSUE. Chodzi o powiązanie tzw. praworządności z budżetem

Najnowsze

Popularne

Polska zaskarżyła mechanizm powiązania wypłaty funduszy z kwestią praworządności do unijnego Trybunału Sprawiedliwości – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Jest on powiązany z obecnym, wieloletnim budżetem i został zaakceptowany na grudniowym szczycie w Brukseli.

Saryusz-Wolski o wyroku TSUE: Bezprawny i pozatraktatowy

Jeśli kiedykolwiek następuje sytuacja kolizyjna między prawem krajowym a prawem unijnym, nadrzędna jest polska konstytucja; unijny traktat w art. 5...

zobacz więcej

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu Müller podkreślił, że „tego rodzaju rozwiązania nie mają podstawy prawnej w Traktatach , ingerują w kompetencje państw członkowskich i naruszają prawo Unii Europejskiej”. „Wypłata środków z budżetu Unii powinna być uzależniona wyłącznie od spełnienia obiektywnych i konkretnych warunków, które jednoznacznie wynikają z przepisów prawa” – dodał rzecznik rady Ministrów.

Skarga do TSUE została oparta o wkład Ministerstwa Sprawiedliwości i została przyjęta przez cały skład Rady Ministrów. – Przyjęła ją cała Rada Ministrów i nie ma tu miejsca na jakiekolwiek sugestie o różnicy zdań – powiedziało PAP źródło w rządzie.

W komunikacie poinformowano też, że „wątpliwości Polski od początku podzielają Węgry, które równocześnie z Polską składają własną skargę na rozporządzenie”.

Złożona przez rząd skarga do TSUE dotyczy porozumienia z grudnia ub.r. Unijni liderzy porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu UE zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu (blokowania środków finansowych dla państw członkowskich). Konkluzje zawierają m.in. zapis, który mówi, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym Next Generation EU (funduszu odbudowy), należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii.

Jeszcze w grudniu ub.r. zaskarżenie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości wypłat z budżetu powiązanych z przestrzeganiem praworządności zapowiedział premier Mateusz Morawiecki i szef węgierskiego rządu Viktor Orban

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej