RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Budowanie świadomości antyterrorystycznej”. Trzy lata temu powstało CPT ABW

Czym jest CPT? (fot. arch.PAP/Mateusz Marek)
Czym jest CPT? (fot. arch.PAP/Mateusz Marek)

Mijają trzy lata od powstania Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czym jest CPT, co jest jego misją i z jakimi globalnymi wyzwaniami musi zmierzyć się Polska, jeśli chodzi o zwalczanie międzynarodowego terroryzmu?

Zatrzymanie b. wiceszefa ABW: nowe informacje o śledztwie CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną osobę w śledztwie dot. wystawiania fikcyjnych faktur na kilkaset tysięcy...

zobacz więcej

CPT ABW powstało w maju 2018 roku. Jest jednostką organizacyjną ABW. Zostało powołane pod wpływem zmieniających się uwarunkowań dla systemu bezpieczeństwa Polski i UE w kontekście nasilonego ruchu uchodźczego oraz zmian w sposobie funkcjonowania organizacji terrorystycznych. Szefem jednostki jest ppłk Grzegorz Grzegorski, wieloletni funkcjonariusz Agencji.

Centrum specjalizuje się w profilaktyce terrorystycznej , której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym – z punktu widzenia bezpieczeństwa – zdarzeniom. W tym zakresie CPT ABW organizuje szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych , a także organów administracji publicznej oraz innych podmiotów. Tylko w tym roku Centrum przeszkoliło 625 urzędników i funkcjonariuszy służb.

Szkolenia odbywają się zdalnie z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, koncentrują się na budowaniu świadomości dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Szkolenia


CPT rozwija projekt portalu e‑learningowego, który stanowi przestrzeń wymiany wiedzy i informacji. W pięciu modułach szkoleniowych dostarczana jest wiedza na temat tendencji i trendów z obszaru prewencji terrorystycznej.

Ujawniamy operacje ABW. Zatrzymania i wydalenia z kraju, czyli walka z terroryzmem

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ostatnim czasie dokonali szeregu działań dotyczących cudzoziemców, którzy zagrażali...

zobacz więcej

Platforma ma być w przyszłości wyposażona w funkcjonalność komunikacyjną umożliwiającą kontakt z przedstawicielami administracji publicznej. Będzie oferować materiały szkoleniowe w formie animacji i filmów. Docelowa grupa, do której kierowane jest szkolenie, obejmuje około 350 tys. osób.

Część szkoleń realizowanych jest ze środków unijnych. Do zwalczanie światowego terroryzmu niezbędna jest współpraca międzynarodowa; ze służbami innych państw.

Przykładem tego może być program „Horyzont 2020” , który skupia instytucje rządowe, centra naukowo-badawcze oraz środki akademickie. Celem projektu jest implementacja założeń strategii UE na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.

Współpraca z ULC


W 2021 r. CPT podjęło także współpracę z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Zrealizowane zostaną szkolenia antyterrorystyczne dla kierownictwa urzędu, a także kadry menedżerskiej portów lotniczych na terytorium RP. Prowadzone są też rozmowy ze Służbą Ochrony Państwa w celu przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego polskich obywateli przebywających za granicą.

Centrum Prewencji Terrorystycznej realizuje swoje zadania, m.in. poprzez opracowywanie kampanii społecznych. Jedną z takich kampanii jest Kampania 4U – zachowanie w przypadku ataku terrorystycznego.

źródło:
Zobacz więcej