RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Matury próbne 2021. Sprawdź, jakie były zadania z języka polskiego [ARKUSZ]

Matura próbna 2021 – jakie były pytania? (fot.  PAP/Marcin Bielecki)
Matura próbna 2021 – jakie były pytania? (fot. PAP/Marcin Bielecki)

Jak wybory człowieka wpływają na jego życie na podstawie „Pana Tadeusza”, czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką na podstawie „Ludzi bezdomnych”, interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana – takie tematy do wyboru mają uczniowie na próbnej maturze z języka polskiego. W środę rozpoczęły się matury próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Publikujemy arkusze zadań z języka polskiego. Jaki jest harmonogram tegorocznych matur?

Matury próbne. Wiadomo, kiedy się odbędą i jak będą przebiegały

Za dwa tygodnie odbędą się próbne matury. W środę CKE ma opublikować szczegółowy harmonogram do przeprowadzenia tych egzaminów. Na jakich zasadach...

zobacz więcej

Z uwagi na epidemię koronawirusa tegoroczne matury przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół jest przy tym dobrowolny.

CKE zaproponowała, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godz. 9 i o godz. 14. Próbne egzaminy obejmą wszystkie przedmioty maturalne.

„Pan Tadeusz”, „Ludzie bezdomni” i Leśmian


Dostępny jest już arkusz na egzamin próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zawiera 12 zadań, wśród nich są zadania zamknięte, w których uczeń musi wybrać jedną z podanych odpowiedzi, oraz zadania otwarte, w których uczeń musi udzielić odpowiedzi pisemnej.

Część z nich odnosi się do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów Walerego Pisarka „Sztuka słuchania” z książki „Słowa między ludźmi” i Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej „Mickiewiczem inspirowanie” na podstawie „To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom. Mickiewicz w »Lalce« Prusa”.

Arkusze matury próbnej 2021 z języka polskiego


Zacytowano też m.in. fragment utworu literackiego, nie podając autora tytułu. Zadaniem uczniów było napisać, co to za utwór i kto go napisał.

Kliknij, by powiększyć (Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Matura próbna 2021: harmonogram egzaminów (3-16 marca)


Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, rano jest próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu będą próbne egzaminy z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

• 4 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, po południu – z historii muzyki i filozofii;

• 5 marca rano będzie egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu – z historii sztuki i z języka kaszubskiego;

• 8 marca rano będzie próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego;

• 9 marca rano będzie egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu – egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego;

• 10 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego;

• 11 marca rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu – z informatyki;

• 12 marca rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu – z wiedzy o społeczeństwie;

• 15 marca rano będzie próbny egzamin z historii, a po południu – z fizyki;

• 16 marca rano będzie próbny egzamin z geografii, a po południu – egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

źródło:
Zobacz więcej