RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Poznań z wysokimi ratingami Moody's i Fitch

Poznań został dobrze oceniony przez agencje ratingowe (fot. Shutterstock/Roobcio)
Poznań został dobrze oceniony przez agencje ratingowe (fot. Shutterstock/Roobcio)

Agencje Moody's Investors Service i Fitch Ratings potwierdziły wysoki rating Poznania - poinformował w sobotę poznański magistrat. Oznacza to, że miasto ma bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie A-

Agencja S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w...

zobacz więcej

Biuro prasowe Urzędu Miasta Poznania poinformowało, że niezależnie instytucje „doceniają rozważną politykę finansową stolicy Wielkopolski oraz to, że zapewnia ona swoim mieszkankom i mieszkańcom wysokiej jakości usługi”.

Miasto podało, że agencja Moody's Investors Service potwierdziła po raz kolejny międzynarodowe ratingi Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A3 z prognozą stabilną, agencja Fitch Ratings zaś potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A–. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Wysokie ratingi oznaczają, że miasto ma bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie” – podał magistrat.

Wskazano, że Moody's podkreśla rozważną politykę fiskalną miasta, co skutkuje stałymi dobrymi wynikami finansowymi i umiarkowanymi poziomami zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną lokalną gospodarkę z drugim najwyższym PKB na mieszkańca w Polsce, po Warszawie. Rating uwzględnia także duże potrzeby inwestycyjne Poznania z aktywną rolą miejskich spółek w realizacji wydatków inwestycyjnych miasta.

W przypadku agencji Fitch rating Poznania to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Fitch utrzymał również swoją poprzednią opinię – ocena miasta jest obecnie ograniczona ratingiem Polski. Wobec tego każda zmiana ratingu kraju będzie automatycznie odzwierciedlona w ocenie Poznania.

Poznań jest najsilniejszym ekonomicznie regionalnym polskim miastem. Świadczy o tym jeden z najwyższych w kraju poziomów PKB na mieszkańca (dwukrotnie przewyższający średnią krajową) oraz jedna z najniższych wśród polskich miast stopa bezrobocia” – podkreślił poznański magistrat.

źródło:

Zobacz więcej