RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Postanowienie sądu apelacyjnego ws. Tuleyi. Jest odpowiedź Prokuratury Krajowej

Igor Tuleya (fot. Omar Marques/Getty Images)
Igor Tuleya (fot. Omar Marques/Getty Images)

Postanowienie sądu apelacyjnego jest prawnie bezskutecznie, gdyż żaden przepis prawa nie przewiduje kompetencji tego sądu do procedowania w zakresie sędziowskiego immunitetu – oświadczyła Prokuratura Krajowa ws. decyzji utrzymującej w mocy jedno z postanowień sędziego Igora Tulei. Chodzi o orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który uznał, że sędzia Igor Tuleya, któremu w listopadzie ub.r. immunitet prawomocnie uchyliła Izba Dyscyplinarna SN, może orzekać.

Izba Dyscyplinarna uchyliła sędziemu Tuleyi immunitet. Zapadła decyzja, czy może orzekać

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że sędzia Igor Tuleya, któremu w listopadzie ub.r. immunitet prawomocnie uchyliła Izba Dyscyplinarna SN, może...

zobacz więcej

W listopadzie ubiegłego roku na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Tuleyi. SN zdecydował przy tym o zawieszeniu Tuleyi w czynnościach służbowych i obniżeniu o 25 proc. jego uposażenia. Powodem wniosku prokuratury ws. uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania.

Już po uchyleniu immunitetu sędzia Tuleya w jednej z prowadzonych przez siebie spraw zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE o status i uprawnienia tej Izby Dyscyplinarnej oraz o status sędziów, co do których wydała ona decyzje. Jednocześnie zawiesił on postępowanie w tej sprawie, by oczekiwać na rozstrzygnięcie Trybunału.

Postanowienie o zawieszeniu do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zaskarżył prokurator, podnosząc, że po decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu i zawieszeniu sędziego Tuleyi w czynnościach służbowych nie ma on uprawnień do orzekania.

Sąd apelacyjny w środę uznał stanowisko prokuratura za „oczywiście bezzasadne” i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Jak wskazał SA, Izba Dyscyplinarna nie może orzekać o sprawach dyscyplinarnych sędziów, a tym bardziej w sprawach o uchylenie immunitetu. „Sam fakt (...) wydania dokumentu, który nie stanowi orzeczenia sądu przez organ niebędący sądem, jest wystarczający do uznania tego dokumentu za nieistniejący w porządku prawnym, nieskuteczny i nienaruszający immunitetu sędziego” - wskazano w uzasadnieniu postanowienia.

Odnosząc się do tego postanowienia sądu apelacyjnego dział prasowy PK zaznaczył, że „zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu czy prokuratorowi podejmuje Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego”.

Postępowanie PK wobec Tulei


W oświadczeniu PK przypomniano, że Wydział Spraw Wewnętrznych PK „w śledztwie prowadzonym przeciwko Igorowi T. podejmuje czynności procesowe wynikającej ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz prawomocnej uchwały Izby Dyscyplinarnej SN zezwalającej na pociągniecie sędziego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo ujawnienia tajemnicy postępowania przygotowawczego”.

Postępowanie PK wobec Tuleyi ma związek ze śledztwem ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu i wtedy - według prokuratury - miało dojść do ujawnienia informacji z tego śledztwa.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej