RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Kiedy studenci wrócą na uczelnie? Jest rozporządzenie ministra

Większość polskich uczelni działa trybie zdalnym od marca 2020 r. (fot. P.Fiúza/NurPhotoGetty Images)
Większość polskich uczelni działa trybie zdalnym od marca 2020 r. (fot. P.Fiúza/NurPhotoGetty Images)

Zajęcia na uczelniach od 27 lutego do 30 września 2021 r. mają być prowadzone w formie zdalnej – wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które opublikowano w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

„Obecnie częściej zakażają się młodzi”. Prof. Gut mówi, kiedy wygramy z wirusem

Obecnie częściej zakażają się koronawirusem SARS–CoV–2 młodzi ludzie. To pierwszy efekt szczepień – powiedział w czwartek wirusolog prof....

zobacz więcej

W piątek w Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19.

"W okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (...) oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia" – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Z rozporządzenia wynika, że uczelnie (a w przypadku kształcenia doktorantów – uczelnie i inne podmioty prowadzące to kształcenie), mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnie będą mogły też prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Decyzje w tej kwestii podejmuje rektor uczelni lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów.

Bahrajn jako pierwszy dopuszcza do użycia szczepionkę Johnson & Johnson

Bahrajn jako pierwszy kraj na świecie zdecydował w czwartek o dopuszczeniu w trybie nadzwyczajnym do użytku szczepionki firmy Johnson & Johnson...

zobacz więcej

W przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów w formie zdalnej rozporządzenie umożliwia weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Według projektu od 27 lutego do 30 września 2021 r. kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały w sposób zdalny.

Projekt skierowano do podpisu ministra. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zobacz także: Zmiany w kolejności szczepień. MZ: AstraZeneca dopuszczona dla starszej grupy 

Większość polskich uczelni działa trybie zdalnym od marca 2020 r., kiedy w Polsce pojawił się koronawirus. Tylko niewielka część zajęć prowadzona jest od tego czasu w ich murach.

źródło:

Zobacz więcej