RAPORT

Tusk kontra Tusk

KE pozywa Polskę do TSUE; chodzi o hałas

KE pozywa Polskę do TSUE (fot. Shutterstock/nitpicker)
KE pozywa Polskę do TSUE (fot. Shutterstock/nitpicker)

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE „w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy w sprawie hałasu” – poinformowała KE w komunikacie.

Niedoszła ofiara „Famy”: Miałam zostać tak pobita, żeby do końca życia jeździć na wózku

Klub „The View” latami zakłócał nam spokojny sen w nocy. Zaczęłam z tym walczyć, więc jego właściciele wydali na mnie wyrok. Próbowano ze mnie...

zobacz więcej

KE podała, że „polskie prawo krajowe nie gwarantuje ustanowienia planów działań (w celu zwalczania hałasu ), które są wymagane na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy na danym terenie przekroczone są dopuszczalne wartości hałasu”.

Komisja poinformowała, że „wciąż brakuje planów działania dla 20 głównych odcinków kolejowych i 290 głównych odcinków dróg, mimo upływu terminu na przyjęcie takich planów działania”.

„Ponadto prawo krajowe nie wymaga, aby plany działania zawierały wszystkie niezbędne elementy przewidziane w dyrektywie, w szczególności zapis konsultacji społecznych, środki dotyczące zachowania obszarów ciszy i długoterminową strategię” – czytamy w komunikacie.

„Dzięki konsultacjom społecznym na temat planów działania opinia publiczna może zweryfikować i wyrazić swoją opinię na temat tego, czy władze podejmują odpowiednie środki w celu zmniejszenia poziomu hałasu tam, gdzie może on być szkodliwy” – informuje KE.

Komisja podała, że „Polska nie odniosła się do obaw wyrażonych w uzasadnionej opinii Komisji” w efekcie czego „kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej