RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Wawrzyk: Przed nowym RPO szczególne wyzwania związane z pandemią

Przed osobą, która obejmie funkcję RPO, stoją szczególne wyzwania związane z pandemią, takie jak ochrona osób ubogich i wykluczonych – powiedział w Senacie kandydat na tę funkcję Piotr Wawrzyk. Zadeklarował, że jeśli zostanie wybrany na RPO, stworzy „forum rzeczników praw obywatelskich”.

Kto nowym RPO? Komisja pozytywnie tylko o jednej kandydaturze

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka po ponad sześciogodzinnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Piotra Wawrzyka na...

zobacz więcej

Sejm powołał w styczniu kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wybór ten musi teraz zaakceptować Senat;, właśnie się tym zajmuje. Bezpośrednio po debacie odbędzie się głosowanie. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) spytał Wawrzyka m.in. o wizję pełnienia funkcji RPO.

Wawrzyk zadeklarował, że jeśli zostanie rzecznikiem, stworzy „forum rzeczników praw obywatelskich”, do którego będzie chciał zaprosić wszystkich byłych rzeczników.

– Chciałbym przez to forum korzystać z ich doświadczenia – powiedział. Za „nieodzowne” uznał korzystanie z dorobku biura RPO, skupiającego doświadczonych pracowników. Zadeklarował, że jeśli obejmie funkcję RPO, rozbuduje biura terenowe RPO tak, „by ułatwić w praktyczny sposób obywatelom dostęp do rzecznika”.

Wybór RPO a pandemia


Wawrzyk wskazał, że do wyboru RPO dochodzi podczas pandemii, dlatego przed osobą, która obejmie funkcję RPO, stoją szczególne wyzwania. Jak zauważył, pandemia dotknęła wszystkich, ale najbardziej osoby wykluczone, ubogie, bezdomne, a także przedsiębiorców.

Przedłużenie kadencji Bodnara a Konstytucja. TK ponownie przesunął termin rozprawy

Trybunał Konstytucyjny na 11 lutego wyznaczył nowy termin rozprawy ws. przepisu o pełnieniu obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po...

zobacz więcej

Według Wawrzyka zadaniem nowego rzecznika będzie ochrona grup najbardziej poszkodowanych przed negatywnymi konsekwencjami pandemii, m.in. niepełnosprawnych. Podkreślił, że rolą RPO będzie stworzyć przepisy odpowiadające tym wyzwaniom, ale też „wybiegające w przyszłość”.

Pandemia to też czas, gdy zamykamy się w domach. Z tym związane jest kolejne wyzwanie: rosnąca na całym świecie skala przemocy domowej. Dobrze, że w listopadzie weszła w życie ustawa pozwalająca na eksmisję sprawcy (przemocy) z mieszkania – powiedział Wawrzyk.

Jak dodał, jeśli zostanie RPO, będzie się starał monitorować funkcjonowanie tej ustawy.

Pandemia a prawa kobiet


Za kolejny priorytet Wawrzyk uznał kwestię ochrony praw kobiet. – Ale podkreślam: nie chciałbym, by to moje sformułowanie było postrzegane jako ochrona praw kobiet tylko w wymiarze reprodukcyjnym, bo to znacznie szersze pojęcie. Chodzi o kwestie zawodowe, dostępu do takiego samego wynagrodzenia, takich samych ofert pracy – tłumaczył.

Podkreślił, że ważna jest także kwestia praw kobiet w służbach mundurowych, by miały tam np. równe z mężczyznami możliwości awansu.

„Bodnar promuje lewicową agendę ideologiczną. Czas z tym skończyć”

Adam Bodnar promuje pewną lewicową agendę ideologiczną, przedstawiając ją jako element praw człowieka, których on broni; pora z tym skończyć –...

zobacz więcej

Wiceszef MSZ zaznaczył, że świat po pandemii będzie inny. Jak dodał, nie wydaje się np., by firmy wróciły do pracy stacjonarnej w takim zakresie, w jakim miało to miejsce wcześniej, co będzie wymagało przyjęcia przepisów dotyczących m.in. korzystania z prywatnego sprzętu podczas wykonywania zdalnie pracy zawodowej.

– To są wszystkie kwestie, które w moim przekonaniu powinny pozostawać pod szczególną uwagą osoby pełniącej funkcję RPO – podkreślił.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na RPO Piotr Wawrzyk zauważył, że „pandemia wykorzystywana jest do czasami nieuprawnionego zwalniania pracowników pod pretekstem związanym z nowym funkcjonowaniem firmy w ramach pandemii”. Podkreślił, że RPO powinien w takich przypadkach „stawać po stronie obywateli”, a także „dopingować ustawodawcę do tworzenia przepisów, które będą uniemożliwiały tego rodzaju proceder”.

Co RPO zrobi ws. zdalnej nauki?


Wiceminister odniósł się też do kwestii zdalnego nauczania dzieci, powodującego – jak mówił – zanik więzi interpersonalnych. – Rolą rzecznika powinno być tworzenie takich programów, które będą wspierały dzieci i młodzież w tym zakresie, ale również pokazywały rodzicom, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć – powiedział.

Zwracał też uwagę na konieczność podjęcia działań umożliwiających pracującym rodzicom opiekę nad dziećmi uczącymi się zdalnie.

źródło:

Zobacz więcej