RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Nowe prawo jazdy dla kierowców zawodowych. Co ma się zmienić?

Nowością są szkolenia e-learning (fot. Shutterstock/Aliaksander Karankevich)
Nowością są szkolenia e-learning (fot. Shutterstock/Aliaksander Karankevich)

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on nowe zasady w uzyskiwaniu wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, praw jazdy oraz w zakresie funkcjonowania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy – podał resort.

Zmiana zasad pierwszeństwa, kary za jazdę „na zderzaku”. Mała rewolucja dla kierowców

Kierowców czeka w tym roku mała rewolucja; mają się zmienić zasady pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, kierowcy dostaną kary za jazdę na...

zobacz więcej

E-learning


Nowością zaproponowaną w projekcie ustawy będzie  umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu.  Dla firm i kierowców to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy, rozwiązanie to jest istotne także z punktu widzenia epidemiologicznego.

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. ustanowienie nowego dokumentu, w postaci karty kwalifikacji kierowcy, jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Dokument ten będzie wydawał starosta.  

Nowe przepisy umożliwią wymianę informacji pomiędzy europejskimi organami, prowadzącymi szkolenia oraz wydającymi uprawnienia, o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy (dokumenty potwierdzające ukończenie specjalistycznego szkolenia dla kierowców pojazdów ciężarowych lub autobusów).

Projekt ustawy wprowadzi zmiany w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, w celu podniesienia efektywności tych szkoleń. Uproszczone i bardziej przejrzyste będą także zasady przeprowadzania testu kwalifikacyjnego, po zmianach testy będą się odbywały w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Zmiany w systemie egzaminów na prawo jazdy

Zmiany w systemie egzaminów na prawo jazdy wprowadza rozporządzenie, które we wtorek opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Różnicę...

zobacz więcej

Zwolnienie z niektórych badań


Ułatwieniem w wykonywaniu przewozu drogowego będzie zwolnienie niektórych kierowców z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

Kursy reedukacyjne na prawo jazdy


W projekcie  wprowadzono zmianę sposobu stosowania przez starostę przepisów dotyczących osób, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Zostaną zlikwidowane skierowania na badania i kursy reedukacyjne. Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami będą musiały wykonać badania i kursy oraz uzyskać odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia dopiero przed rozpoczęciem tego procesu.

Rozszerzone zostaną możliwości zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami.

Koniec z obowiązkiem noszenia prawa jazdy. Jest jednak wyjątek

Od soboty polscy kierowcy nie mają już obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy podczas kontroli. Policjant sprawdzi, czy kierowca posiada...

zobacz więcej

Pytania egzaminacyjne


  W ramach projektu zaplanowano także zmiany w funkcjonowaniu Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Obecnie Komisja (zgodnie przepisami z 2014 r.) przygotowuje i weryfikuje pytania samodzielnie albo weryfikuje pytania przesłane przez podmioty zewnętrzne. Projektowana ustawa dokonuje w tym zakresie zmiany, nie będzie już możliwości uwzględniania w bazie pytań przygotowanych przez podmioty zewnętrzne. Jedynie Komisja będzie uprawniona do opracowywania nowych pytań. Dodatkowo planowane jest ograniczenie liczebności członków Komisji, co przyczyni się m.in. do ograniczenia kosztów jej funkcjonowania.

Komisja nadzoruje bazy pytań, stosowanych  na egzaminie państwowym na prawo jazdy, na egzaminie dla kandydatów  na instruktorów techniki jazdy, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz na egzaminie dla kandydatów na egzaminatorów. W sumie to ponad 7,7 tys. pytań. Po nowelizacji do zakresu prac Komisji dojdzie baza pytań na egzamin dla kierowców zawodowych w ramach uzyskiwania kwalifikacji wstępnej (ok. 1,4 tys. pytań).

Uzgodnienia rządowe


Projekt ustawy znajduje się na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów.  Po przyjęciu przez SKRM nowelizacja zostanie rozpatrzona przez Radę Ministrów. Następnie projekt będzie przedmiotem prac parlamentarnych.

Zobacz także: Nauka stacjonarna. Nowe zasady

źródło:
Zobacz więcej