RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

NBP o inicjatywie banków ws. kredytów walutowych

NBP o inicjatywie banków ws. kredytów walutowych  (fot. Shutterstock/Freedomz)
NBP o inicjatywie banków ws. kredytów walutowych (fot. Shutterstock/Freedomz)

Zarząd NBP wyraził opinię, że na obecnym etapie trudno jest o jednoznaczną ocenę inicjatywy grupy banków, która zwróciła się o wsparcie planowanej operacji przewalutowania kredytów walutowych – podał w komunikacie bank centralny.

BCC: Wyrok TSUE otworzył drogę do przewalutowania kredytów frankowych

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej otworzył drogę do przewalutowania kredytów frankowych – ocenił w czwartek Business Centre Club....

zobacz więcej

Jak napisano w komunikacie, grupa banków zwróciła się do zarządu NBP prośbą o wsparcie planowanej przez te banki operacji przewalutowania walutowych kredytów mieszkaniowych na złote.

Jak wskazał bank centralny, propozycja takiej operacji jest związana z apelem Przewodniczącego KNF, który wezwał banki, aby zaoferowały swoim klientom możliwość przewalutowania mieszkaniowych kredytów w walutach obcych na zasadach, które zrównywałyby warunki kredytobiorców walutowych ze złotowymi. Inicjatywa ta nie była z NBP konsultowana przed jej ogłoszeniem – zaznaczono.

Korzyści i zagrożenia


„Na obecnym etapie brakuje przede wszystkim informacji, jaki miałby być zakres projektowanej operacji, czy oferta przewalutowania zostanie skierowana do wszystkich kredytobiorców, jaka część klientów byłaby skłonna skorzystać z oferty oraz w jaki sposób banki mają zamiar rozwiązać kwestie związane z kredytami już spłaconymi” – napisano w komunikacie Zarządu banku centralnego. NBP wskazał, że z taką operacją łączą się z nią bowiem zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Zauważył również, że ocenę z punktu widzenia systemowego utrudnia fakt, że nie wszystkie banki zdecydowały się przyłączyć do inicjatywy.

„Brak uczestnictwa wszystkich banków w operacji sprawia, że nie wszyscy klienci będą mogli skorzystać z oferty przewalutowania. Zatem, problem kredytów walutowych w polskim systemie bankowym wciąż nie zostanie ostatecznie rozwiązany i ryzyko z nimi związane dalej ciążyć będzie na sektorze” – podkreślił Zarząd NBP.

Ziobro: Wyrok TSUE ws. frankowiczów zgodny ze stanowiskiem polskiego rządu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. frankowiczów jest zgodny ze stanowiskiem polskiego rządu - powiedział minister...

zobacz więcej

Jednocześnie Zarząd Narodowego Banku Polskiego ogłosił, że przychylnie przyjmuje inicjatywy banków zmierzające do ograniczenia ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych przez porozumienia z kredytobiorcami. „W tym kontekście Zarząd NBP może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki pewnych warunków brzegowych” – napisano w komunikacie.

Pierwszy z tych warunków to przystąpienie do inicjatywy konwersji kredytów walutowych na złote odpowiednio licznej grupy banków, która zapewni objęcie projektem przeważającej części portfela walutowych kredytów mieszkaniowych w kraju.

Brak wypłaty dywidendy


Kolejny mówi o przedstawieniu przez banki wiarygodnej informacji o zainteresowaniu istotnej części ich kredytobiorców skorzystaniem z oferty przewalutowania.

Trzeci z warunków to wyeliminowanie wątpliwości prawnych odnośnie do skuteczności tej inicjatywy w zakresie podjęcia decyzji o udziale banków na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, w tym w szczególności uzyskanie zgody akcjonariuszy na przewalutowanie.

Czwarty dotyczy eliminacji wątpliwości prawnych odnośnie do skuteczności tej inicjatywy w zakresie relacji z klientami, w szczególności w zakresie wykluczenia możliwości dochodzenia dalszych roszczeń, w tym związanych z klauzulami przeliczeniowymi po zawarciu ugody.

Ostatni z przedstawionych warunków mówi o przedstawieniu wiążących planów odbudowy kapitałów, w ramach których banki zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do powrotu wysokości współczynników wypłacalności i współczynnika dźwigni do poziomów nie niższych niż notowane przed podjęciem konwersji.

„W szczególności zobowiązania te powinny dotyczyć braku wypłaty dywidendy w okresie obowiązywania planów oraz podjęcia środków oszczędnościowych, w tym wstrzymania wypłat premii i innych zmiennych składników wynagrodzeń w okresie obowiązywania planów” – podkreślił NBP.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej