RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Świadczenia tylko na konto, zniknie problem „emerytur czerwcowych”

Korespondencję z ZUS emeryci będą otrzymywać tylko w indywidualnych sprawach (fot. Shutterstock/fizkes)
Korespondencję z ZUS emeryci będą otrzymywać tylko w indywidualnych sprawach (fot. Shutterstock/fizkes)

Wypłata świadczeń tylko na konto (dotyczy to osób, które przejdą na emeryturę lub rentę po 1 stycznia 2022 r.), likwidacja problemu „czerwcowych emerytur” – to niektóre z propozycji zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił niedawno do konsultacji międzyresortowych.

13. i 14. emerytura. Oto terminy i wysokość wypłat

W tym roku dodatkowe emerytury mają zostać wypłacone dwa razy. Wsparcie dla emerytów i rencistów w latach 2019-2021 w ramach 13. i 14. emerytury...

zobacz więcej

Zaproponowano w nim m.in. wprowadzenie obowiązku pobierania świadczeń na rachunek bankowy. Przepis ten ma dotyczyć świadczeń długoterminowych, np. emerytury czy renty, przyznawanych od 1 stycznia 2022 r. Klienci, którym ZUS przyznał świadczenia przed tą datą, nadal mieliby wybór co do sposobu ich odbioru: przekazem gotówkowym lub przelewem.

W wyjątkowych sytuacjach emeryturę będzie można otrzymywać w gotówce


Osoby, którym Zakład przyzna emeryturę lub rentę po 31 grudnia 2021 roku, mogłyby wystąpić w wyjątkowych okolicznościach o wypłatę przekazem gotówkowym.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest bezpieczniejsza, zarówno w kontekście wyłudzeń „na wnuczka”, jak i sanitarnym, a sektor bankowy oferuje tzw. podstawowy rachunek płatniczy, który zapewnia bezpłatny dostęp do usług bankowych dla osób nieposiadających dotychczas konta.

Z raportów wynika też, że seniorzy coraz częściej korzystają z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. – Od dawna zachęcamy naszych klientów do pobierania emerytur i rent na konto. Nowi świadczeniobiorcy już w ponad 80 proc. wybierają rachunek płatniczy zamiast przekazu gotówkowego, co znaczy, że wśród osób, które jeszcze niedawno były czynne zawodowo, posiadanie rachunku jest rozwiązaniem powszechnym i preferowanym. Przelew jest także niemal bezkosztowy do realizacji – mówiła komentując nową propozycję prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Koniec z niekorzystnymi „emeryturami czerwcowymi”


Inna proponowana zmiana zakłada, że osoby przechodzące w czerwcu na emeryturę nie będą już tracić na niekorzystnych zasadach obliczania świadczenia obowiązujących wyłącznie w tym miesiącu. W ubiegłych latach ich kapitał emerytalny w ZUS w momencie przejścia na emeryturę był podwyższany dzięki waloryzacji rocznej, którą przeprowadza się co roku właśnie w czerwcu. Nie korzystali jednak z dodatkowych waloryzacji kwartalnych, stosowanych dla osób odchodzących na emeryturę w innych miesiącach.

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

W 2021 roku emerytury wzrosną prawie o cztery procent. Najniższe zostaną podniesione do 1250 zł. Minimalna podwyżka to 50 zł.

zobacz więcej

– Proponuje się wprowadzić na stałe rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w 2020 roku, czyli w okresie epidemii, by emerytura przyznawana w czerwcu była obliczana tak samo jak majowa, o ile takie wyliczenie okazałoby się korzystniejsze dla ubezpieczonego. Takie rozwiązanie pozwala poprawić sytuację emerytów czerwcowych, nie pogarszając sytuacji osób przechodzących na emeryturę w innych miesiącach roku – wskazała prof. Uścińska.

Mniej papierowej korespondencji


Kolejna zmiana to zniesienie obowiązku informowania listownie emerytów i rencistów o każdej waloryzacji, przyznaniu np. trzynastej bądź czternastej emerytury, czy o innych zmianach wynikających ze zmian wskaźników. Świadczeniobiorcy będą wciąż otrzymywać korespondencję z ZUS, ale w sprawach indywidualnych. To znaczne ograniczenie zużycia papieru.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje też m.in. ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy spóźnią się z opłaceniem składki chorobowej (dobrowolnej). Ostrzej za to mają być traktowani ci, którzy świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pobrali nienależnie.

źródło:
Zobacz więcej