RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Emerytury tylko na konto. Szykują się zmiany dla seniorów

Część emerytów i rencistów ma dostawać świadczenia tylko na konto  (fot. Shutterstock/ im_coco)
Część emerytów i rencistów ma dostawać świadczenia tylko na konto (fot. Shutterstock/ im_coco)

Rząd chce, by część emerytów i rencistów dostawało swoje świadczenia tylko na konto. Projekt ustawy w tej sprawie już jest gotowy. Znamy szczegóły.

13. i 14. emerytura. Oto terminy i wysokość wypłat

W tym roku dodatkowe emerytury mają zostać wypłacone dwa razy. Wsparcie dla emerytów i rencistów w latach 2019-2021 w ramach 13. i 14. emerytury...

zobacz więcej

O zmianach poinformował portal fakt.pl, który dotarł do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przygotowanego przez resort rodziny. Trafił już do rządowego Wykazu Prac Legislacyjnych.

Portalowi tvp.info udało się potwierdzić te doniesienia. – Projekt będzie dotyczył przyszłych emerytów. Będą też wyjątki – zaznacza w rozmowie z nami Małgorzata Czerepak, rzeczniczka resortu rodziny.

Z dokumentu opisanego przez Fakt wynika, że zmiany mają objąć osoby, które przejdą na emeryturę lub rentę po 1 stycznia 2022 r. Dla obecnych emerytów nic się nie zmieni. Autorzy projektu cytowani przez portal zwracają uwagę, że „bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest formą bezpieczniejszą, również w kontekście pandemii – z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów. Przelew bankowy dociera do świadczeniobiorcy szybciej niż przekaz pocztowy, jest o wiele bardziej niezawodny, a także praktycznie bezkosztowy do realizacji. Rozwiązania, jakimi dysponuje sektor bankowo-finansowy, tj. podstawowy rachunek płatniczy, karty płatnicze z funkcją zbliżeniową, rozwinięta sieć terminali płatniczych, płatności z wykorzystaniem smartfonów dają gwarancję bezpiecznego i szybkiego dostępu do środków finansowych”.

Będą wyjątki od reguły


Z informacji podanych przez ZUS wynika, że już trzy czwarte seniorów otrzymuje świadczenie z ZUS na konto bankowe. A Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS w rozmowie z portalem wskazuje, że ZUS we współpracy z instytucjami finansowymi od wielu lat zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń, bo są tak jest bezpieczniej i ogranicza się ryzyko oszustw i kradzieży. Od 2022 r. na konto wypłacane mają być nie tylko emerytury, ale także inne świadczenia długoterminowe, czyli: renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne, 500+ dla osób niesamodzielnych i tzw. matczyne emerytury.

Okazuje się, że ustawodawca pomyślał o osobach, które np. z powodu stanu zdrowia nie będą w stanie korzystać ze świadczenia w formie bezgotówkowej. „ZUS w drodze wyjątku będzie mógł wyrazić zgodę na to, by osoba, która przejdzie na emeryturę lub rentę po 1 stycznia 2022 r., dostawała świadczenie w formie gotówki” – wyjaśnia portal. Po wejściu w życie przepisów, jak dotąd wypłacane będą świadczenia krótkoterminowe, czyli zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i rehabilitacyjne.

źródło:
Zobacz więcej