RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Kiedy zgromadzenie ogólne sędziów SN? I prezes wskazała okoliczności

Izba Dyscyplinarna SN nie orzekała i nadal nie orzeka w sprawach dyscyplinarnych sędziów (fot. gov.pl)
Izba Dyscyplinarna SN nie orzekała i nadal nie orzeka w sprawach dyscyplinarnych sędziów (fot. gov.pl)

Przeprowadzenie zgromadzenia ogólnego dla blisko stu sędziów Sądu Najwyższego i wymagającego obsługi przez kolejne kilkadziesiąt osób możliwe będzie wówczas, gdy wyraźniej poprawie ulegnie sytuacja epidemiczna w Polsce – przekazała I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.

Wiceszefowa KE: Wkrótce zajmiemy się Polską i Węgrami

Przypadki naruszenia praworządności w Unii będą rejestrowane od początku przyszłego roku – zapowiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej...

zobacz więcej

Jednocześnie – w stanowisku zamieszczonym na stronie SN – prezes Manowska powtórzyła, że zgodnie z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Izba Dyscyplinarna SN „nie orzekała i nadal nie orzeka w sprawach dyscyplinarnych sędziów”, ale – jeśli chodzi o kwestie immunitetowe sędziów – to istnieją podstawy do orzekania przez tę Izbę.

Poniedziałkowe stanowisko I prezes SN wydane zostało w odpowiedzi na ubiegłotygodniowe pismo 46 czynnych sędziów SN poparte przez 32 sędziów w stanie spoczynku. „Niezmiennie podtrzymujemy stanowisko wyrażone w wielu orzeczeniach SN o braku podstaw do orzekania przez Izbę Dyscyplinarną, w tym także w sprawach immunitetowych sędziów” – zaznaczyli między innymi ci sędziowie.

Jak dodali „w sytuacji, gdy od czerwca 2020 r. odmawia się zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, niniejsze oświadczenie jest jedyną formą, w jakiej możemy wypowiedzieć się w tej istotnej społecznie kwestii”.

Kwestia postanowienia TSUE


Oświadczenie prezes Manowskiej jest także odpowiedzią na uchwały kolegium SN sprzed tygodnia, w których kolegium to zwróciło się do I prezes SN o podjęcie czynności zmierzających do „wyjaśnienia zakresu zabezpieczenia ustanowionego postanowieniem TSUE”, które odnosiło się do działalności Izby Dyscyplinarnej SN. Chodziło o kwestię objęcia tym zabezpieczeniem także sędziowskich spraw immunitetowych.

Pierwsza prezes SN o reformie sądownictwa: Sporo jest jeszcze do zrobienia

Reforma wymiaru sprawiedliwości nie jest w żadnym razie zakończona. Sporo jest jeszcze do zrobienia – oceniła w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” I...

zobacz więcej

W początkach kwietnia ubiegłego roku TSUE wydał postanowienie, w którym zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska.

Polski rząd argumentował, że jest on nieuzasadniony. Postanowienie nie było jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem sporu między Polską a Komisją Europejską, tylko tymczasową decyzją do czasu wydania ostatecznego wyroku po złożeniu przez KE skargi do TSUE.

Rozstrzygnięcie sporu


Jak zaznaczyła w oświadczeniu prezes Manowska, „nie budzi żądnych wątpliwości to, że uprawnienie nadane Izbie Dyscyplinarnej SN do uchylania immunitetu sędziów i asesorów sądowych na potrzeby postępowania karnego” nie było objęte wcześniejszym wnioskiem KE, a tym samym nie mogło zostać objęte treścią postanowienia TSUE z 8 kwietnia ubiegłego roku. W związku z tym prezes napisała, że nie widzi podstawy prawnej do dokonania zmiany zarządzeń I prezesa SN odnoszących się do wykonania postanowienia TSUE z kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej: TSUE orzekł ws. dyrektywy o delegowaniu pracowników

źródło:

Zobacz więcej