Protest w Wilnie. „Chcemy polskich szkół”

Ponad 5 tys. osób protestowało w Wilnie przed siedzibą prezydenta Litwy przeciwko nowej ustawie o oświacie, która ich zdaniem jest dyskryminująca i uderza w polską szkołę. Jednocześnie od rana strajkują też uczniowie w 70 szkołach z ponad 80, w których naucza się w języku polskim.

Wśród zebranych przeważała młodzież z plakatami w językach litewskim, angielskim, polskim i rosyjskim. „Pani prezydent, obroń prawa mniejszości narodowych”, „Język ojczysty, kultura i obyczaje – to nasza święta sprawa”, „Chcemy się uczyć w szkole polskiej” – głosiły napisy.

Piątkowy wiec, którego organizatorem było Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, był największą akcją protestacyjną, jaka została zorganizowana w ciągu ostatnich miesięcy w związku z przyjętą w marcu przez litewski parlament ustawą o oświacie.

Ustawa może zagrozić polskiemu szkolnictwu na Litwie – twierdzi Józef Kwiatkowski, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej. Uważa, że, prawo „ogranicza możliwości nauczania w języku ojczystym”.

Uczestnicy akcji protestacyjnej udali się także pod kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej, gdzie modlili się w intencji zachowania polskiej oświaty na Litwie.

Przedstawiciele litewskich władz zapewniają, że polscy uczniowie mogą otrzymywać pełne wykształcenie w języku ojczystym.

Strajk w polskich szkołach na Wileńszczyźnie

Piątkowy wiec był też początkiem strajku w polskich szkołach. Nie wiadomo, ilu dokładnie uczniów przyłączyło się do akcji nieposłuszeństwa, gdyż nie ma centralnego komitetu strajkowego. Wiadomo jedynie, że strajk odbywa się w około 70 szkołach z ponad 80, w których na Litwie wykłada się w języku polskim.

Jak poinformował w piątek dyrektor gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz, do szkoły przyszło w piątek około 60 uczniów spośród 469. Dla tych, którzy przyszli, zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Szkoła nie jest oplakatowana, gdyż szkoła nie strajkuje. Strajk ogłosili uczniowie i ich rodzice – zaznaczył Błaszkiewicz.

Nie wiadomo jak długo potrwa strajk. – Będzie to zależało od władz kraju, od tego, kiedy rozpoczną się z nami rozmowy w sprawie poprawek do oświaty – powiedział Mirosław Szejbak z Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Zmiany w ustawie oświatowej

Zgodnie z nowa ustawą, od 2013 roku w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach litewskich zakres literatury litewskiej jest szerszy.

Przyjęta ustawa o oświacie zakłada też, że od 1 września w szkołach mniejszości narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy mają być prowadzone w języku litewskim. W całości po litewsku będzie wykładany przedmiot o nazwie ”podstawy wychowania patriotycznego”.

źródło:
Zobacz więcej