RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

13. i 14. emerytura. Oto terminy i wysokość wypłat

W tym roku dodatkowe emerytury mają zostać wypłacone dwa razy. Wsparcie dla emerytów i rencistów w latach 2019-2021 w ramach 13. i 14. emerytury będzie opiewać na 47 mld zł. Oto terminy wypłaty świadczeń w roku 2021.

Maląg: W 2021 r. na politykę senioralną przeznaczymy ponad 35 mld zł

W 2021 r. na politykę senioralną rząd przeznaczy ponad 35 mld zł – poinformowała w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg....

zobacz więcej

Po raz pierwszy 13. emerytura została wypłacona jednorazowo w 2019 r. Od następnego roku przybrała charakter stałego dodatku rocznego.

13. emerytura – ile, dla kogo i kiedy?


Aby otrzymać 13. emeryturę nie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie jest przyznawane z urzędu. W 2021 r. jego wysokość wyniesie 1250 zł brutto, czyli, 1022 zł netto. Trzynastkę otrzymają: emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, emeryci i renciści rolni, osoby otrzymujące nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emerytury pomostowe, przedemerytalne świadczenia i zasiłki oraz osoby otrzymujące renty socjalne, rodzinne, wojenne i inwalidzkie.

Terminy wypłat 13. emerytury pokrywają się z terminami wypłaty świadczeń, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc. Według zapowiedzi ZUS świadczenie ma być wypłacone wraz ze świadczeniami za kwiecień. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynastka ma być wypłacona w maju wraz z tymi świadczeniami.

14. emerytura – kiedy wypłata i ile wyniesie?


Zgodnie z projektem pełną 14. emeryturę, w wysokości minimalnej emerytury, otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł, stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc 14. emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Rząd szacuje, że 14. emeryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób - otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł.

14. emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 r. - w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych - oraz w styczniu 2022 r. - w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Czytaj także: Prezes ZUS o podwyższeniu wieku emerytalnego 

źródło:
Zobacz więcej