RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Polska ma jeden z najniższych deficytów w UE. Dobre wieści także o rynku pracy

Średnia unijna to 5,6 proc. w relacji do wielkości gospodarki (fot. Shutterstock/ArtemSh)
Średnia unijna to 5,6 proc. w relacji do wielkości gospodarki (fot. Shutterstock/ArtemSh)

Dane Eurostatu pokazują, że Polska jest wśród krajów z najmniejszym deficytem w UE – wskazał główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. Sytuację fiskalną poprawiły mniejsze wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Tarczy Finansowej PFR oraz silne odbicie gospodarcze. Z kolei dobra kondycja gospodarki przed COVID-19, a także działania rządu w trakcie pandemii sprawiły, że również polski rynek pracy zareagował na nią łagodnie.

Polska 6. gospodarką w UE z najmniejszym spadkiem PKB w II kw.

Polska ze spadkiem PKB na poziomie 7,9 proc. jest 6. gospodarką z najmniejszym spadkiem w II kwartale br. w całej UE, ustępując tylko nieznacznie...

zobacz więcej

Eurostat podał w czwartek, że deficyt sektora finansów publicznych (niewyrównany sezonowo) w III kw. 2020 r. wyniósł 2,9 proc. PKB wobec deficytu w wysokości 16,3 proc. PKB w II kw. 2020 roku. Natomiast wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w III kwartale 2020 roku wyniósł 4,6 proc. PKB, wobec deficytu w II kwartale 2020 r. w wysokości 17,1 proc. PKB.

Według głównego ekonomisty Ministerstwa Finansów Łukasza Czernickiego wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w III kw. 2020 r. z deficytem na poziomie 16,6 mld zł, czyli 2,9 proc. PKB, plasuje Polskę wśród krajów z najmniejszym deficytem w UE. Czernicki zauważył, że średnia unijna za III kw. ubiegłego roku to 5,6 proc. w relacji do wielkości gospodarki.

„W III kw. sytuacja sektora finansów publicznych kształtowała się znacznie lepiej niż w II kw. 2020 r., kiedy to deficyt wyniósł 86,4 mld zł , to jest 16,3 proc. PKB. Taki poziom deficytu był wynikiem bezprecedensowego wsparcia gospodarki w trakcie pierwszej fali pandemii” – wyjaśniał ekspert w komentarzu przekazanym PAP.

„Zmniejszenie wydatków ponoszonych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Tarczy Finansowej PFR oraz silne odbicie gospodarcze przełożyły się na znaczącą poprawę sytuacji fiskalnej w Polsce” – dodał.

Główny ekonomista resortu finansów zauważył, że w III kw. 2020 r. sektor instytucji rządowych i samorządowych odnotował deficyt w ujęciu roku płynnego (eliminującego charakterystyczną dla wyniku zmienność w roku, związaną głównie z cyklem wydatkowania) w wysokości 6,3 proc. w relacji do PKB.

„W danych odnośnie wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB Polska znajduje się również poniżej średniej unijnej. Wzrost zadłużenia do PKB w III kw. 2020 r. wyniósł 1,9 pkt proc. Średnia dla całej UE to 2,1 pkt proc.” – dodał przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

„W listopadzie stopa bezrobocia w Polsce jedną z najniższych w UE”

Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,3 proc. w listopadzie 2020 r. i jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej – napisał w mediach...

zobacz więcej

Zgodnie z danymi Eurostatu polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, w III kwartale 2020 r. wyniósł 56,7 proc. PKB wobec 54,8 proc. PKB w II kw. 2020 r. i wobec 47,0 proc. PKB w III kw. 2019 r.


Również rynek pracy łagodnie zareagował na pandemię

Z kolei wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek oceniła, że nie sprawdziły się czarne scenariusze analityków mówiące o masowych zwolnieniach i dwucyfrowym bezrobociu. Podkreśliła, że według najnowszych danych Eurostatu, w listopadzie 2020 roku, Polska była drugim w Unii Europejskiej państwem o najniższej stopie bezrobocia. Wyniosła ona 3,3 procent. Dodała, że w tym samym czasie wskaźnik ten w UE wyniósł 7,5 procent.

O obecną sytuację na rynku pracy podczas dzisiejszych obrad Sejmu pytali przedstawiciela rządu posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wiceminister informowała, że w porównaniu do czasu sprzed pandemii nie zmieniła się struktura bezrobocia według zawodów.

Jeśli chodzi o rozkład geograficzny, największe bezrobocie jest obecnie w województwie warmińsko-mazurskim i wynosi 10,1 proc., natomiast najniższe w Wielkopolsce - 3,7 proc.

Według szacunków ministerstwa rozwoju, pracy i technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,2 proc. Liczba bezrobotnych sięgnęła ponad 1 mln osób. W porównaniu do końca listopada wzrosła o 21,1 tysięcy osób, czyli o 2,1 proc.

źródło:

Zobacz więcej