RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

MSZ: W sprawie Polaka w brytyjskim szpitalu podjęliśmy wszelkie działania

MSZ odniosło się do sprawy mężczyzny przebywającym w brytyjskim szpitalu (fot. arch. PAP/Albert Zawada)
MSZ odniosło się do sprawy mężczyzny przebywającym w brytyjskim szpitalu (fot. arch. PAP/Albert Zawada)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że w sprawie obywatela RP przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii podjęło wszelkie możliwe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym.

Kolejna decyzja ws. Polaka w śpiączce w brytyjskim szpitalu. Rodzina ma dwa dni

Brytyjski sąd odrzucił apelację krewnych pacjenta, Polaka, który przebywa w szpitalu w Plymouth w południowo-zachodniej Anglii, a którego już...

zobacz więcej

Sprawa dotyczy R.S. – mężczyzny w średnim wieku (jego personalia nie mogą być publikowane ze względu na dobro rodziny), który od kilkunastu lat mieszka w Anglii i który 6 listopada 2020 roku doznał zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut, w wyniku czego, według szpitala, doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu.

W związku z tym szpital w Plymouth wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziła się mieszkająca w Anglii żona, a także dzieci mężczyzny. Przeciwne są temu jednak mieszkające w Polsce matka i siostra, a także mieszkające w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica.

Oświadczenie MSZ


W opublikowanym w piątek na stronie MSZ oświadczeniu podkreślono, że ministerstwo „w sprawie obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii, w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień podjęło wszelkie możliwe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym”.

„Przedmiotowa sprawa jest stale monitorowana przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym resort spraw zagranicznych oraz Ambasadę RP w Londynie. Wyrażamy zrozumienie, a także solidarność z rodziną polskiego obywatela, która przeżywa teraz bardzo trudne chwile” – czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, „polskie władze, w tym Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia, od momentu powzięcia wiadomości o sprawie, nieustannie wspierały rodzinę obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii poprzez szereg podejmowanych działań”.

Trybunał w Strasburgu znów nie przyjął skargi rodziny Polaka w śpiączce

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu znów nie przyjął skargi złożonej przez rodzinę mieszkającego w Anglii, obywatela Polski, który...

zobacz więcej

Podano, że MSZ poparło wszystkie wnioski złożone w tej sprawie do instytucji międzynarodowych. Od 23 grudnia 2020 r., to jest od dnia uzyskania wiadomości o sprawie, placówka w Londynie pozostaje w stałym kontakcie z rodziną hospitalizowanego w Wielkiej Brytanii i rodziną w Polsce.

„Jednocześnie pragniemy z pełną stanowczością podkreślić, że rodzina obywatela Polski, przebywającego w szpitalu w Plymouth może liczyć na pełne wsparcie ze strony polskiego MSZ” – zaznaczono.

Działania podjęte przez polski rząd


 • 23.12.2020 r. na rozprawie brytyjski sąd apelacyjny odrzucił wniosek o dopuszczenie apelacji od wyroku. Na prośbę konsula orzeczenie o możliwości odłączenia od aparatury wraz z uzasadnieniem zostało doręczone drogą mailową jeszcze tego samego dnia.

 • 25.12.2020 r. polska część rodziny zwróciła się do Wydziału Konsularnego z prośbą o interwencję. Konsul podjął niezwłocznie interwencję w szpitalu, informując, że czynione są starania w celu zorganizowania transportu medycznego do Polski i poprosił, żeby szpital rozważył możliwość ponownego podłączenia pacjenta do aparatury. Na prośbę rodziny z Polski, ambasador Arkady Rzegocki przekazał list Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego do jego brytyjskiego odpowiednika w Ministerstwie Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, a następnie, w związku z brakiem reakcji

 • 26.12.2020 r. ambasador RP ponowił korespondencję skierowaną bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii.

 • 26.12.2020 r. Minister Zbigniew Rau, w porozumieniu z ministrem zdrowia, skierował do ministra Raaba list w ww. sprawie z prośbą o nieodłączanie pacjenta od aparatury i z propozycją transferu pacjenta do Polski - bezpośrednio do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. List został za pośrednictwem Ambasady RP w Londynie niezwłocznie przekazany stronie brytyjskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Posłanka SLD chce legalizacji eutanazji w Polsce. „»Nie« dla cywilizacji śmierci”

  Polak w angielskim szpitalu po raz czwarty odłączony od aparatury

  Polski pacjent o inicjałach R.S. po raz czwarty został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Władze brytyjskiego szpitala w Plymouth podjęły...

  zobacz więcej

 • 27.12.2020 r. MSZ RP złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o zastosowanie środka tymczasowego na podstawie art. 39 Regulaminu ETPC, zobowiązującego Wielką Brytanię do przywrócenia sztucznego odżywiania i nawadniania obywatela Polski, który przebywa po zawale serca w szpitalu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wniosek ten został skierowany przez MSZ po uzyskaniu informacji o złożeniu przez rodzinę skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. MSZ zwróciło się też do Trybunału o zobowiązanie Wielkiej Brytanii do wyrażenie zgody na transport pacjenta do Polski lub zbadanie go przez innych specjalistów, wyznaczonych przez rodzinę.

 • 28.12.2020 r. wniosek MSZ został rozpatrzony negatywnie przez Trybunał oraz odrzucone zostały dwa wnioski o zastosowanie środków tymczasowych wniesione do ETPC przez pełnomocników rodziny.

 • 30.12.2020 r. na wniosek rodziny z Polski, polscy konsulowie wzięli udział w kolejnej rozprawie w Wielkiej Brytanii w charakterze obserwatorów, popierając wnioski o podłączenie pacjenta do aparatury podtrzymującej życie i transfer do Polski. Konsulowie podkreślili, iż strona polska jest gotowa do wszelkiej współpracy, w szczególności transportu lotniczego pacjenta do Polski i zapewnieniu mu opieki.

 • 31.12.2020 r. konsulowie ponownie wzięli udział w rozprawie w charakterze obserwatorów. Sąd brytyjski uznał, że nie doszło do poprawy stanu zdrowia poszkodowanego i że brak jest podstaw do zmiany wcześniej zapadłego rozstrzygnięcia. Ponadto, sąd po zapoznaniu się z pismami MS i MSZ oraz stanowiskami zaprezentowanymi przez konsulów w trakcie rozprawy, odrzucił wniosek rodziny z Polski o transfer pacjenta do Polski. 7.01.2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę rodziny.

 • 11.01.2021 r. odbyła się kolejna rozprawa w sądzie apelacyjnym dot. ww. Sąd II instancji, podobnie jak w pierwszej sprawie, odmówił wyrażenia zgody na złożenie apelacji.

 • 13.01.2021 r. rodzina złożyła kolejny wniosek do ETPC.

 • 13.01.2021 r. MSZ złożyło do ETPC kolejny wniosek o zastosowanie środka tymczasowego na podstawie art. 39.

 • 13.01.2021 r. ETPC poinformował skarżących o odrzuceniu ich kolejnego wniosku. Tym razem zostało również zamieszczone krótkie uzasadnienie, stwierdzające, że w dniu 7 stycznia br. ETPC stwierdził, że w oparciu o zgromadzone materiały nie stwierdzono jakiegokolwiek wystąpienia naruszenia praw i wolności chronionych Konwencją lub jej Protokołami.

 • 13.01.2021 r. Ambasada RP przekazała wystąpienie Marszałek Sejmu Elżbiety Witek do jej brytyjskiego odpowiednika.

 • 13/14.01.2021 r. drugi wniosek MSZ RP do ETPC został również odrzucony.

  źródło:

 • Zobacz więcej