RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

UOKiK nałożył ponad 20 mln zł kary na Open Life TU Życie

Ubezpieczyciel stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (fot. Shutterstock, zdjęcie ilustracyjne)
Ubezpieczyciel stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (fot. Shutterstock, zdjęcie ilustracyjne)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny nałożył ponad 20 mln zł kary na Open Life TU Życie – poinformował Urząd. Firma stosowała wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) – dodał UOKiK.

Indeks firm rodzinnych. Polska w światowej czołówce

Niemcy spadły o trzy miejsca w obejmującym 21 państw indeksie firm rodzinnych i znajdują się na pozycji 17. Czołówka to Stany Zjednoczone, Wielka...

zobacz więcej

UOKiK poinformował w komunikacie, że prezes Chróstny w wyniku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, po przeanalizowaniu w toku postępowania zawieranych przez Open Life TU Życie z konsumentami umów UFK i wypełnionych przez nich przy sprzedaży ankiet adekwatności, stwierdził, że Open Life TU Życie proponował konsumentom ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nieodpowiadające ich potrzebom (misselling).

Według Urzędu ubezpieczyciel sprzedawał konsumentom umowy UFK zawierające fundusze kapitałowe bardziej ryzykowne, niż wynikało to z potrzeb konsumentów i oceny ich profilu ryzyka, a także na okres dłuższy, niż sobie tego życzyli.

„Proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka jest zakazane przez prawo polskie i europejskie. To działanie nieuczciwe, narażające konsumentów na poniesienie przez nich strat finansowych wyższych niż są w stanie zaakceptować. To niewątpliwie również przejaw braku odpowiedzialności ze strony instytucji finansowej i nadużycie zaufania klientów, którzy mają prawo oczekiwać, że ubezpieczyciel – jako instytucja zaufania publicznego – zaoferuje im produkt dostosowany do potrzeb i profilu ryzyka. Open Life TU Życie S.A. naruszył zbiorowe interesy konsumentów i za nieuczciwe praktyki został ukarany kwotą ponad 20 mln zł” – powiedział cytowany w komunikacie Chróstny.

Zobacz także: UOKiK: ponad 32 mln zł kary na największe sieci fitness

„15 stycznia ruszamy z kolejną tarczą finansową dla branży turystycznej”

15 stycznia ruszamy z kolejną tarczą finansową skierowaną do branży turystycznej – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Wyraził nadzieję, że...

zobacz więcej

Jak wskazał UOKiK, ubezpieczyciel Open Life TU Życie naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył łącznie karę finansową w wysokości 20 mln 11 tys. 600 zł. Kwestionowane w decyzji praktyki przedsiębiorca stosował od 2016 r. do drugiej połowy 2018 r. w zakresie missellingu, a w zakresie wprowadzania konsumentów w błąd – do końca 2018 r.

Decyzja nie jest prawomocna


Jak dodał UOKiK, decyzja nie jest prawomocna i spółka może się odwołać do sądu.

UOKiK przekazał, że w toku postępowania ustalono, iż Open Life TU Życie, oferując konsumentom umowy UFK, proponował produkty zawierające bardziej ryzykowne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, niż życzyli sobie tego w ankiecie. Gdy konsument w ankiecie zaznaczył, że akceptuje średnie ryzyko inwestycyjne, spółka przedstawiała ofertę funduszy kapitałowych o podwyższonym ryzyku.

Zobacz także: UOKiK: Orange odda niewykorzystane środki z kont pre-paid 

Urząd stwierdził też, że Open Life TU Życie zawierał z konsumentami umowy UFK na okres dłuższy niż wskazany przez konsumentów; np. klienci zaznaczali, że są zainteresowani umową na maksymalnie 10 lat, a Open Life TU Życie proponował im umowy, które miały trwać znacznie dłużej – np. do ukończenia przez nich 85. roku życia.


„Takie działanie mogło narażać konsumentów na straty, gdyż w deklarowanym okresie, na jaki chcieli zainwestować pieniądze, wybrane fundusze mogły nie tylko nie przynieść zakładanych zysków, a zrealizować straty ze względu na konstrukcję produktu” – czytamy.

GUS: Wzrost cen mieszkań w 2020 roku

Ceny mieszkań w III kwartale 2020 r. wzrosły o 10,9 proc. rok do roku i 2 proc. w stosunku do II kwartału – podał w poniedziałek Główny Urząd...

zobacz więcej

Zdaniem UOKiK ubezpieczyciel wprowadzał niektórych konsumentów w błąd, oferując im umowy UFK nieadekwatne do ich potrzeb i profilu ryzyka określonych na podstawie wypełnionej ankiety, jednocześnie przedstawiając im do podpisu oświadczenie przenoszące na nich odpowiedzialność za podjętą przez ubezpieczyciela decyzję >oraz nie informując ich o jego rzeczywistych skutkach.

UOKiK przypomniał, że instytucje finansowe, oferując produkty inwestycyjne, np. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, mają obowiązek – zgodnie z rozporządzeniem MIFID II – zweryfikować, czy przedstawiany konsumentom produkt jest dostosowany do ich potrzeb finansowych, doświadczenia inwestycyjnego i wiedzy, a także akceptowalnego poziomu ryzyka.

Co może ubezpieczyciel?


„W tym celu przedstawiają konsumentom do wypełnienia ankietę adekwatności. Jeżeli na podstawie wyników takiej ankiety okaże się, że produkt nie odpowiada potrzebom konsumenta, jest dla niego zbyt skomplikowany lub za ryzykowny, wówczas instytucja ubezpieczeniowa powinna odstąpić od sprzedaży takiego produktu inwestycyjnego i poinformować o tym na piśmie. Jeśli jednak konsument, świadomy ryzyka i specyfiki produktu, pomimo wszystko chce zawrzeć taką umowę, może to zrobić wyłącznie po złożeniu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że został poinformowany o braku adekwatności oferowanego produktu inwestycyjnego” – przekazał UOKiK.

źródło:

Zobacz więcej