RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Papież Franciszek dopuszcza kobiety do posługi lektoratu i akolitatu

Ojciec Święty dopuszcza kobiety do posługi lektoratu i akolitatu  (fot. Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis News)
Ojciec Święty dopuszcza kobiety do posługi lektoratu i akolitatu (fot. Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis News)

Papież Franciszek postanowił, że także kobiety będą mogły przyjmować posługę lektoratu i akolitatu. Wynika to z opublikowanego 11 stycznia listu apostolskiego o charakterze dekretu – „Spiritus Domini”.

Papież modlił się za ofiary zamieszek w USA. Zaapelował o pojednanie

Papież Franciszek modlił się w niedzielę za ofiary zamieszek w Waszyngtonie, potępił przemoc i zaapelował o pojednanie narodowe oraz ochronę...

zobacz więcej

Dostęp świeckich kobiet do służby słowa i ołtarza, w formie lektoratu i akolitatu miał już miejsce w praktyce – teraz po zmianie zapisu Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest to już zapis instytucjonalny.

Swą decyzję papież wyjaśnił w liście do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarii.

Posługi przeznaczone dla świeckich


W dokumencie tym papież zmienił brzmienie poprzez motu proprio „Spiritus Domini”, które zmienia paragraf pierwszy kanonu 230 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Brzmi on obecnie następująco: „Osoby świeckie, posiadające wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęte, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektoratu i akolitatu, udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła”.

„SOS – jestem w ciąży”. Rusza projekt wsparcia

Przy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie w archidiecezji gdańskiej ruszył duszpasterski projekt pod nazwą „SOS – jestem w ciąży!”....

zobacz więcej

Ojciec Święty w liście podkreślił, że posługi te wynikają z przyjętych sakramentów chrztu i bierzmowania i należy je odróżnić od sakramentu święceń, którego Kościół nie może udzielać kobietom.

Udział wszystkich w dziele ewangelizacji


Zaznacza, że „decyzja o udzielaniu także kobietom posług lektoratu i akolitatu, które pociągają za sobą pewną stabilność, publiczne uznanie i mandat biskupa, czyni bardziej skutecznym w Kościele udział wszystkich w dziele ewangelizacji”.

Papież podkreśla, że ustalenie odpowiednich kryteriów rozeznania i przygotowania kandydatów i kandydatek do tych posług, a także innych posług, o których mówi list motu proprio Pawła VI ,,Ministeria quaedam" z 1972 roku [np. ostariusza, egzorcysty i katechety – red.], należeć będzie do zadań konferencji episkopatu.

Wejdą one w życie po uprzednim zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską i zgodnie z potrzebami ewangelizacji na ich terytorium.

Lektor – chrześcijanin ustanowiony do czytania słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.

Akolita – chrześcijanin ustanowiony do pomocy kapłanowi i diakonowi w sprawowaniu liturgii.

źródło:
Zobacz więcej