RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Portugalia wprowadza wywłaszczanie związane koronakryzysem

Informacje ogłosił socjalistyczny gabinet premiera Antonia Costy (fot. Jorge Mantilla/NurPhoto via Getty Images)
Informacje ogłosił socjalistyczny gabinet premiera Antonia Costy (fot. Jorge Mantilla/NurPhoto via Getty Images)

Rząd Portugalii uchwalił przepisy umożliwiające wywłaszczenie. Państwo będzie mogło wywłaszczyć obywateli w sytuacji wyższej konieczności związanej z planem odbudowy gospodarki po koronakryzysie – ogłosił w piątek socjalistyczny gabinet premiera Antonia Costy.

Portugalscy kierowcy tirów chwalą polskich dyplomatów, a krytykują własnych

Portugalscy kierowcy chwalą postawę polskich służb konsularnych, które podczas postoju na brytyjsko-francuskiej granicy pomagały im m.in. w...

zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT

Zgodnie z nowym prawem osoba pozbawiana przez państwo nieruchomości powinna otrzymać odszkodowanie. Nie będzie jednak mogła sprzeciwić się oddaniu państwu terenu w sytuacji „wyjątkowej potrzeby” dotyczącej realizacji priorytetowych inwestycji dla wychodzącej z kryzysu gospodarki.

Przed wywłaszczeniem obywatela władze będą musiały uzasadnić, że przejmowany teren ma wysoką „użyteczność publiczną”.

Bez możliwości sprzeciwu


Zgodnie z nowymi przepisami nieruchomość może zostać przejęta przez państwo w sytuacji, gdy przebiegają tam ważne dla użyteczności publicznej sieci związane z przesyłem energii, z transportem lub istotne z punktu widzenia ekologii. Uchwała rządu przewiduje, że wywłaszczenie może nastąpić tylko w „wyjątkowych sytuacjach” i musi być „należycie uzasadnione, przy jednoczesnym zachowaniu praw, wolności i gwarancji obywatelskich”.

Uchwała gabinetu Costy jest wykonaniem ustawy przyjętej przez parlament Portugalii 12 września 2020 roku, w której izba upoważniła władze kraju do „terminowej realizacji” inwestycji priorytetowych dla odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19 .

źródło:

Zobacz więcej