RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Mity” o restrukturyzacji Idea Banku. KNF publikuje listę „faktów”

Idea Bank sam wskazywał w swoich sprawozdaniach finansowych, że jest zagrożony upadłością (fot. Shutterstock/: kolbet)
Idea Bank sam wskazywał w swoich sprawozdaniach finansowych, że jest zagrożony upadłością (fot. Shutterstock/: kolbet)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował zredagowane w punktach wprowadzające w błąd tezy pojawiające się w mediach w sprawie restrukturyzacji Idea Banku należącego niegdyś do Leszka Czarneckiego. Jak wynika z wcześniejszego komunikatu UKNF, chodzi między innymi o wypowiedzi Czarneckiego i Romana Giertycha dla TVN24 i „Gazety Wyborczej”.

Przejęcie Idea Banku. UKNF odpowiada na „kuriozalne” tezy Giertycha i Czarneckiego

Mecenas Roman Giertych kilka razy istotnie minął się z prawdą w swoich wypowiedziach o Idea Banku, podobnie były właściciel tegoż banku Leszek...

zobacz więcej

Sprostowania opublikowane przez UKNF zamieszczamy bez ingerencji w treść.

Mit:

Idea Bank nie był zagrożony upadłością

Fakty:

Idea Bank był zagrożony upadłością, na co sam wskazywał w swoich sprawozdaniach finansowych.

Idea Bank od kwietnia 2019 r. (publikacja sprawozdania finansowego za 2018 r.) publicznie wskazywał, że może być poddany procedurze przymusowej restrukturyzacji, informując także inwestorów i opinię publiczną o złożeniu do KNF zawiadomienia o spełnieniu przesłanki zagrożenia Idea Banku upadłością.

Mit:

Istniały perspektywy na uratowanie Idea Banku działaniami samego Banku lub jego akcjonariuszy.

Fakty:

Giertych publikuje nagranie, Hofman zaprzecza

Roman Giertych opublikował nagranie, na którym - jak twierdzi - słychać, jak Adam Hofman proponuje Leszkowi Czarneckiemu zatrudnienie Michała...

zobacz więcej

Działania i deklaracje wiodących akcjonariuszy Idea Banku nie stwarzały perspektyw usunięcia we właściwym czasie zagrożenia upadłością Idea Banku. Skala i charakter realizowanych lub planowanych działań były dalece niewystarczające wobec istniejącej w Idea Banku luki kapitałowej.

Brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie jego upadłością.

Mit:

Przymusowa restrukturyzacja była zaskoczeniem dla dra Leszka Czarneckiego, który był tą informacją „wstrząśnięty” i „nie rozumie, dlaczego tak się stało”.

Fakty:

Informacja o możliwości poddania Idea Banku przymusowej restrukturyzacji znajdowała się w sprawozdaniach finansowych Idea Banku począwszy od sprawozdania za 2018 r. (opublikowanego w kwietniu 2019 r.), w tym także w ostatnim sprawozdaniu finansowym Idea Banku (za III kwartał 2020 r.).

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku. Zostanie on przejęty przez Pekao

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, 3 stycznia 2021 r. bank ten zostanie przejęty przez Pekao –...

zobacz więcej

Zarząd Idea Banku od dłuższego czasu miał świadomość bardzo złej sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku oraz możliwości zastosowania wobec niego procedury przymusowej restrukturyzacji. Były p.o. prezesa Idea Banku, Jerzy Pruski, był wcześniej prezesem BFG i w tej roli tworzył krajowe ramy prawne dotyczące przymusowej restrukturyzacji.

Wszystkie powyższe okoliczności powinny być znane członkom Rady Nadzorczej Banku, w tym jej Przewodniczącemu – dr. Leszkowi Czarneckiemu.

Mit:

KNF „zawetował” umowę Idea Banku dotyczącą „audytu śledczego”.

Fakty:

KNF nie „wetował” żadnej umowy Idea Banku dotyczącej „audytu śledczego”.

Mit:

Przyczyną kłopotów Idea Banku były działania instytucji państwa, które „uwzięły się” na dra Leszka Czarneckiego

Fakty:

Przyczyną kłopotów Idea Banku był agresywny model biznesowy realizowany przez Idea Bank (w szczególności agresywna sprzedaż kredytów, ubezpieczeń i produktów inwestycyjnych). Sam 
dr Leszek Czarnecki w nagranej przez siebie rozmowie z byłym przewodniczącym KNF przyznawał: „Nie ukrywam swoich problemów i to jest cena agresywnego zdobywania rynku”.

„Pani umrze i nie zobaczy ani złotówki”. Czarnecki na taśmie o Giertychu

Portal tvp.info ujawnia nowe nagranie z restauracji Amber Room. – Już 16 lat prowadzi Ryszardowi Krauzemu sprawę o egzekucję i kobiecie walczącej o...

zobacz więcej

Mit:

Podniesienie wagi ryzyka w 2017 r. dla walutowych kredytów mieszkaniowych było wymierzone w Idea Bank i pogorszyło jego sytuację

Fakty:

Podniesienie wagi ryzyka dla walutowych 
kredytów mieszkaniowych w 2017 r. do 150 proc. (rozporządzenie Ministra Finansów na podstawie rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej) dotyczyło wszystkich banków działających w Polsce posiadających portfele walutowych kredytów mieszkaniowych. Nie miało ono wpływu na Idea Bank, który takich kredytów nie udzielał.

Mit:

W 2018 roku przeforsowano specjalne przepisy mające umożliwić przejęcie banków dra Leszka Czarneckiego

Fakty:

Biznesmen Leszek Czarnecki zaatakował operatora TVP

Leszek Czarnecki zaatakował operatora „Magazynu Śledczego” Anity Gargas, gdy towarzyszący mu dziennikarz zapytał go, czy rozważa zadośćuczynienie...

zobacz więcej

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe w 2018 r. (dodano art. 146b) przywróciła KNF możliwość zastosowania narzędzia nadzorczego w celu sprawnego porządkowania sytuacji w sektorze bankowym, w tym szczególnie w odniesieniu do banków spółdzielczych. Chodziło o to, aby KNF była uprawniona do podjęcia decyzji o przejęciu przez inny bank banku w złej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz takich banków spółdzielczych, które nie spełniały obowiązku zrzeszania się (w przypadku banków spółdzielczych o funduszach niższych niż 5 mln euro).

Podstawą przejęcia działalności Idea Bank przez Bank Pekao nie był art. 146b Prawa bankowego, lecz wprowadzone do prawa polskiego w ramach implementacji unijnej dyrektywy BRRD przepisy o przymusowej restrukturyzacji.


Mit:

Dr Leszek Czarnecki twierdzi, że nie wie, jak kapitały własne Idea Banku mogły być ujemne przy dodatnim współczynniku wypłacalności

Fakty:

Liczby te mają różne źródła i jest to opisane w materiałach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komornik w banku Leszka Czarneckiego. Getin Noble Bank nie wykonywał wyroku sądowego

Komornik sądowy zwindykował Getin Noble Bank, pobierając z rachunku 3 mln zł. To należność, jaką bankierzy na mocy wyroku sądu z lutego 2018 r....

zobacz więcej

Informacja o dodatnim współczynniku wypłacalności TCR (2,5% vs. wymaganego 10,5%) wynika z ostatniego raportu Idea Banku, jest to współczynnik wyliczony przez Idea Bank na podstawie oszacowanego przez sam Idea Bank poziomu jego kapitałów własnych.

Ujemne kapitały własne Idea Banku to ustalenie pochodzące z oszacowania przeprowadzonego na zlecenie BFG przez PwC Advisory (na 31 sierpnia 2020 r. były one ujemne i wynosiły minus 482,8 mln zł).

Oszacowanie PwC Advisory wskazuje więc na inny (ujemny) poziom kapitałów własnych niż raportował Idea Bank i na podstawie którego Idea Bank wyliczał swój współczynnik wypłacalności TCR.

Próby ewentualnego wyliczania współczynnika kapitałowego TCR na podstawie ujemnych kapitałów własnych Idea Banku ustalonych przez PwC Advisory byłyby bezprzedmiotowe, ponieważ przy ujemnych kapitałach własnych nie wyznacza się współczynnika TCR; w każdym razie nie wynosiłby on 2,5%.

Mit:

Idea Bank stanowił „łakomy kąsek” do „przejęcia przez państwo”

UKNF: Giertych próbuje utrudniać pracę organu nadzoru

„Działania mecenasa Giertycha są próbą utrudnienia działań organu nadzoru” – pisze UKNF w oświadczeniu wydanym w reakcji na wczorajszą deklarację...

zobacz więcej

Fakty:

Ogłaszane kilkukrotnie przez akcjonariusza i Idea Bank tzw. „procesy inwestorskie” mające na celu pozyskanie dla Idea Banku inwestora zewnętrznego kończyły się niepowodzeniem ze względu na brak jakiegokolwiek podmiotu zainteresowanego inwestycją w Idea Bank.

BFG skierował zapytanie do sześciu banków komercyjnych, których wielkość i pozycja kapitałowa pozwalałaby im na udział w procesie przymusowej restrukturyzacji, o wolę wzięcia udziału w ewentualnym procesie restrukturyzacji. Jedynie Bank Pekao złożył ofertę przejęcia Idea Banku.

Przejęcie działalności Idea Banku 
przez Bank Pekao było możliwe dzięki wsparciu udzielonemu dla tej transakcji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, które było konieczne ze względu na sytuację finansową Idea Banku.

Więcej informacji w oświadczeniu UKNF opublikowanym 4 stycznia 2021 r.

źródło:
Zobacz więcej