RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

CBOS: Koronawirus zmienił hierarchię wartości Polaków

Pademia koronawirusa zmieniła u Polaków hierarchię wartości (fot. Forum/Marek Lapis)
Pademia koronawirusa zmieniła u Polaków hierarchię wartości (fot. Forum/Marek Lapis)

„Wartości w czasach zarazy” – tak nazywało się badanie przeprowadzone przez CBOS na losowo wybranej grupie Polaków. Ankietowani najczęściej wskazywali zdrowie i rodzinę. To spora zmiana w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed dwoma laty. „Tegoroczne wyniki można tłumaczyć nadzwyczajnym stanem epidemii, w którym Polacy żyją od niemal dziewięciu miesięcy” – uważa Centrum Badania Opinii Społecznej.

Jak Polacy oceniają sytuację w swoich zakładach pracy? Najnowszy badanie

56 proc. pracujących zarobkowo dobrze ocenia sytuację w swoich zakładach pracy. Za złą uznało ją 11 proc. pracujących. 32 proc. uważa, że nie jest...

zobacz więcej

Podczas listopadowego badania respondentom zadano pytanie, co jest dla nich w życiu najważniejsze. Badani odpowiadali na pytanie otwarte, mogli swobodnie się wypowiedzieć, bez ograniczenia z góry narzuconą listą odpowiedzi do wyboru.

Wśród wartości, które badani wymieniali najczęściej znalazło się zdrowie, które spontanicznie – jako najważniejsze w życiu – wymieniło 47 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się rodzina, którą wskazało 39 proc. ankietowanych.

Wartości inne niż zdrowie i rodzina wskazywane były zdecydowanie rzadziej. Dla 8% badanych najważniejsza w życiu jest praca. W tym kontekście dodawano też, że chodzi o dobrą lub ciekawą pracę oraz o pewność zatrudnienia, stabilne zatrudnienie.

Po 6 proc. ankietowanych jako najważniejsze dla siebie w życiu wymieniało ogólne zabezpieczenie materialne (dobrobyt, dostatek, stabilizacja materialna/finansowa, bezpieczeństwo finansowe/ekonomiczne) oraz spokój.

W odpowiedziach kolejnych 4 proc. badanych wprost pojawiły się w tym kontekście pieniądze (w tym dobre zarobki, godne wynagrodzenie). Kwestie zabezpieczenia materialnego lub pieniędzy znalazły się w odpowiedziach łącznie 10 proc. respondentów.

Prawie 70 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem

Większa liczba notowanych przypadków koronawirusa przekłada się na nasilenie obaw przed zakażeniem – wynika z badania CBOS. W październikowym...

zobacz więcej

Po 4 proc. ankietowanych odpowiadając na pytanie o to, co jest w ich życiu najważniejsze, wymieniło ojczyznę, Polskę, dobro ojczyzny, patriotyzm oraz spokój w kraju i na świecie (pokój, brak wojny).

Dla 3 proc. badanych najważniejsza jest stabilizacja życiowa, ogólna stabilizacja i przewidywalność. Tyle samo (po 3 proc.) w tym kontekście wymieniło wartości religijne (takie jak Bóg, wiara w Boga, zbawienie, religia, Kościół) oraz wolność (ogólnie lub z doprecyzowaniem, że chodzi o wolności i swobody obywatelskie, konstytucyjne).

Warto przypomnieć, iż niemal dwa lata temu, w badaniu zrealizowanym w styczniu 2019 roku, wybierając z listy zawierającej 16 różnych wartości, respondenci najczęściej wskazywali szczęście rodzinne (80 proc.), natomiast zachowanie dobrego zdrowia znalazło się na drugim miejscu pod względem częstości wskazań ,z odsetkiem zbliżonym do uzyskanego w tegorocznym badaniu (55 proc.).

„Różnice w kolejności na szczycie hierarchii wartości w obu sondażach można w pewnym stopniu tłumaczyć nadzwyczajnym stanem epidemii, w którym Polacy żyją od niemal dziewięciu miesięcy, kiedy to ich obawy najczęściej koncentrują się właśnie wokół kwestii związanych ze zdrowiem” – zauważa CBOS.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

źródło:
Zobacz więcej