RAPORT

Pogarda

Szef Rady Europejskiej: na szczycie doszło do porozumienia ws. budżetu UE

Najnowsze

Popularne

Jest zgoda unijnych przywódców na pakiet budżetowy i dołączony do niego mechanizm praworządnościowy – poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Kompromis był możliwy, bo mechanizm obwarowany został wytycznymi i warunkami co do możliwości użycia. To pozwoliło Polsce i Węgrom wycofać sprzeciw.

„Mamy porozumienie ws. budżetu UE i pakietu naprawczego. Teraz możemy rozpocząć jego wdrażanie i odbudowę naszej gospodarki. Nasz przełomowy pakiet naprawczy przyspieszy zieloną i cyfrową transformację” – napisał na Twitterze szef RE Charles Michel.

Barend Leyts, rzecznik szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela poinformował, że po porozumienia na szczycie UE w Brukseli ws. unijnego budżetu przywódcy będą rozmawiać o celach klimatycznych UE.

„Na szczycie UE przyjęto konkluzje w sprawie wieloletnich ram finansowych i mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności. Szef Rady Europejskiej Charles Michel ponownie otworzył dyskusję na temat klimatu” – napisał Leyts na Twitterze.

Warunki porozumienia


We wnioskach ze szczytu napisano, że celem przepisów dotyczących warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. Jest też mowa o tym, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Ponadto Komisja Europejska jest zobowiązania do przygotowania wytycznych, a mechanizm nie może być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości. Polskie władze nazywają wnioski ze szczytu mechanizmem gwarancyjnym do rozporządzenia uzależniającego wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządnościowych. Wnioski nie są prawnie wiążące, ale politycznie zobowiązujące.

Szymański: Oczekujemy potwierdzenia, że warunkowość służy tylko ochronie budżetu

Oczekujemy, że ustalenia potwierdzą, że warunkowość służy tylko ochronie budżetu, oraz jasnej deklaracji, że sam fakt stwierdzenia naruszenia...

zobacz więcej

„Budżet UE, włączając Next Generation EU, musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów” – na taki zapis zgodzili się wszyscy unijni przywódcy.

Konkluzje zawierają też zapis, że stosowanie mechanizmu warunkowości będzie „obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich”.

Unijni liderzy zdecydowali też, że środki w ramach mechanizmu będą musiały być „proporcjonalne do wpływu naruszeń praworządności na należyte zarządzanie finansami Unii lub na interesy finansowe Unii, a związek przyczynowy między takimi naruszeniami a ich negatywnymi konsekwencjami dla interesów finansowych Unii będzie musiał być wystarczająco bezpośredni i należycie ustalony”.

„Samo ustalenie, że doszło do naruszenia praworządności, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu” – czytamy w konkluzjach.

Cały pakiet finansowy czyli budżet Unii na lata 2021-2027 i fundusz odbudowy po pandemii to prawie dwa biliony euro. Dla Polski przewidziano około 123 miliardów euro dotacji, w tym 27 miliardów euro z funduszu odbudowy. Poza tym Polska może liczyć na prawie 32 miliardy euro tanich pożyczek z funduszu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej