RAPORT

Pogarda

Dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

„Ja jestem Niepokalane Poczęcie” (fot. Reuters/Kevin Coombs)
„Ja jestem Niepokalane Poczęcie” (fot. Reuters/Kevin Coombs)

Najnowsze

Popularne

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu ogłosił papież Pius IX w 1854 r. ustanawiając świętem kościelnym pierwszej klasy. W wielu świątyniach składa się tego dnia przyrzeczenia duchowej adopcji. Wierni podejmujący ją zobowiązują się do codziennej modlitwy przez dziewięć miesięcy w intencji dziecka poczętego zagrożonego aborcją.

Rozpoczyna się Adwent. Czym jest i jakie są tradycje tego czasu?

Dziś w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent, okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Kapłani zachęcają do korzystania z sakramentów i...

zobacz więcej

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny została ogłoszona 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papieża Piusa IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

„Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną” – ogłosił wówczas papież. Zaznaczył także, że ten, kto tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłącza się ze społeczności Kościoła, stając się odstępcą i winnym herezji.

Święto Poczęcia Maryi ustanowiono już w VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim. „Późniejsi teologowie kwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ według nich przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa” – podaje Liturgia Godzin (brewiarz).

Samą uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny ustanowił w Rzymie w 1477 roku papież Sykstus IV (1414-1484). Od czasów Piusa V (zm. 1572 r.) zaczęto ją obchodzić w całym Kościele. Została ona potwierdzona przez papieża Klemensa XI (1649-1721). Natomiast dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił w 1854 r. papież Pius IX (1792-1878), a 8 grudnia ustanowił jako święto kościelne pierwszej klasy.

W roku 1830 Katarzyna Labouré ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo miała zatwierdzone dziś przez Kościół objawienia na Rue du Bac w Paryżu, w których Maryja poprosił ją, by rozpowszechniła Cudowny Medalik, zawierający znane na całym świecie wezwanie: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!”.

Abp Gądecki: Człowiek żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu żyje nadzieja

Adwent to czas powrotu do Chrystusa, który daje nadzieję, że Bóg przemieni w dobro wszystko, co się wydarza, nawet te rzeczy, których nie rozumiemy...

zobacz więcej

Natomiast cztery lata po ogłoszeniu dogmatu, 25 marca 1858 roku Bernadetta Soubirous miała objawienia w Lourdes, w czasie których Matka Boża w Grocie Masabielskiej potwierdziła tę prawdę wiary. Na pytanie dziewczynki: Kim jesteś? otrzymuje odpowiedź Matki Bożej – „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

O dogmacie o Niepokalanym Poczęciu Maryi przypominają także objawienia fatimskie na początku XX wieku. Maryja prosi w nich trójkę dzieci, o modlitwę o nawrócenia ludzkości polecając praktykę nabożeństwo do swojego „Niepokalanego Serca”. Obiecuje również: „W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

W czasie objawień Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle, Pierina Gilli, pielęgniarka z miejscowego szpitala otrzymała od Maryi polecenie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe między godz. 12.00 a 13.00 obchodzono „Godzinę Łaski dla całego świata”.

– Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga – zapowiedziała Matka Boża. 15 sierpnia 2000 r. biskup Brescii, Giulio Sanguinetti uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari.

„Betlejem jest smutne”. Te święta będą ciche i puste

Betlejem szykuje się na puste Święta Bożego Narodzenia. W centrum miasta stanęła już tradycyjna choinka, ale w tym roku z powodu pandemii do...

zobacz więcej

Kult Niepokalanego Poczęcia NMP powszechny był w dawnej Polsce. Profesorowie Akademii Krakowskiej zobowiązali się pod przysięgą bronić przywileju Niepokalanego Poczęcia NMP. Za namową kanclerza Jerzego Ossolińskiego król Władysław IV Waza chciał ustanowić Order Niepokalanego Poczęcia NMP. Od 1669 roku istnieje w Warszawie przy katedrze Archikonfraternia Literacka pod opieką Niepokalanego Poczęcia NMP.

Istniały również bractwa Najśw. Maryi Panny. Pierwszy polski zakon męski został założony w 1673 roku przez św. o. Stanisława Papczyńskiego w Puszczy Korabiewskiej pod Warszawą, to Zakon Księży Marianów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Marianie).

Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego 8 grudnia wierni mają obowiązek uczestnictwa w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy).

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej