RAPORT

CELEBRYCI, POLITYCY I WŁADZE TVN WZIĘŁY SZCZEPIONKI MEDYKÓW

Rachunki za prąd wg faktycznego zużycia, zielone światło dla magazynów energii

Magazyny to niezbędny elementu transformacji energetyki w kierunku niskoemisyjnym (fot. Shutterstock/G-Stock Studio)

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa energetycznego, która umożliwi m.in. rozliczanie za energię elektryczną zgodnie z rzeczywistym zużyciem, a nie według prognoz. Przewidziano w nim także rozwiązania konieczne dla rozwoju magazynów energii – niezbędnego elementu transformacji energetyki w kierunku niskoemisyjnym.

PGE do 2050 roku chce osiągnąć neutralność klimatyczną

Największa polska spółka energetyczna PGE planuje, by w 2050 r. 100 proc. sprzedawanej energii elektrycznej pochodziło z OZE – wynika z...

zobacz więcej

Projekt przewiduje stworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) i opracowanie harmonogramu montażu liczników zużycia energii zdalnego odczytu – tzw. inteligentnych. Do końca 2023 r. ma je mieć, co najmniej 15 proc. odbiorców danego operatora, następnie stopniowo wzrastać do co najmniej 80 proc. w dniu 31 grudnia 2028 r.

Dostosowanie polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie systemu inteligentnego opomiarowania pozwoli na rozliczanie gospodarstw domowych według rzeczywistego zużycia, a nie według prognoz, oraz bez konieczności fizycznej obecności inkasenta.

Istotną zmianą jest wprowadzenie w nowelizacji przepisów ułatwiających działalność magazynów energii elektrycznej. Mają one zostać zwolnione z obowiązków taryfowych, a magazyny o mocy do 10 MW nie będą wymagały koncesji. Jedynie magazyny o mocy powyżej 50 kW będą musiały być wpisane do rejestru magazynów odpowiedniego operatora.

Ponadto w rozliczeniach za przesył i dystrybucję energii elektrycznej wobec magazynu ma być stosowana reguła salda – podstawą do rozliczeń stawki sieciowej ma być różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej przez magazyn energii elektrycznej i energii ponownie wprowadzonej do sieci z tego magazynu, co określa się mianem straty w procesie magazynowania energii elektrycznej.

Proponowane przez rząd zmiany bardzo pozytywnie oceniają przedstawiciele branży. Jak wyjaśnia Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, „magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki”.

– Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE oraz poprawiając bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci. Określenie warunków uwzględnienia inwestycji w magazyny energii w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii to ważny element nowelizacji – ocenia Adamska.

źródło:
Zobacz więcej