RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Biznes na wsi. Wnioski o wsparcie można składać dłużej

Nabór miał zakończyć się pierwotnie 30 listopada (fot. Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, zdjęcie ilustracyjne)
Nabór miał zakończyć się pierwotnie 30 listopada (fot. Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, zdjęcie ilustracyjne)

Nawet 250 tys. zł wsparcia można dostać na założenie biznesu na wsi. Nabór wniosków został przedłużony do 31 grudnia br. – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na wielomilionowe wsparcie

W środę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Przepisy...

zobacz więcej

ARiMR przyjmuje wnioski od tych rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014-2020.

Nabór wniosków


Agencja uruchomiła nabór wniosków od 29 października i miał się on zakończyć 30 listopada, obecnie został wydłużony do 31 grudnia 2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Mogą się o nie starać się osoby, które chciałyby po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą. O wsparcie mogą też się starać osoby, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Czy MF planuje podwyżki podatków? Odpowiada główny ekonomista

Nie są planowane podwyżki podatków ani wprowadzenie dodatkowych danin i opłat. Zakładamy, że wpływ (negatywny – red.) jesiennej fali koronawirusa...

zobacz więcej

Premia na rozpoczęcie działalności


Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.
Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

źródło:

Zobacz więcej