RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Badania norek na obecność SARS-CoV-2. Jest projekt

Polska jest jednym z wiodących producentów norek w Europie (fot. Ole Jensen/Getty Images)

Resort rolnictwa przygotował projekt zmian rozporządzenia, który umożliwi prowadzenie badań w celu wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 u norek. Projekt trafił do prac rządowych.

Francja: Na jednej z ferm norek potwierdzono COVID-19

U jednej z norek na fermie we francuskim departamencie Eure-et-Loir potwierdzono zakażenie koronawirusem. Tysiąc zwierząt z tego gospodarstwa...

zobacz więcej

Chodzi o zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

Aktualnie, krajowe przepisy z zakresu prawodawstwa weterynaryjnego nie przewidują możliwości wykonywania badań diagnostycznych, bądź podejmowania innych czynności urzędowych (w tym zwalczania) w odniesieniu do zakażeń SARS-CoV-2 u zwierząt, w tym u norek.

Dane naukowe wskazują, iż intensywna hodowla zwierząt wrażliwych na zakażenie SARS-CoV-2 może doprowadzić do niekontrolowanego namnażania i rozprzestrzeniania wirusa, a także zwiększa ryzyko jego mutacji i transmisji w obrębie ferm norek oraz z norek na ludzi.

Gdzie zarejestrowano pierwszą infekcję u norek?


Jak piszą autorzy w uzasadnieniu projektu, w kwietniu 2020 r. w Holandii zidentyfikowano pierwszą infekcję SARS-CoV-2 na fermach norek oraz u pracowników obsługujących te fermy, a dokładne badania genetyczne wykazały, że źródłem zakażenia ludzi były norki. W kolejnych miesiącach infekcje SARS-CoV-2 u norek odnotowano także w Danii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Grecji. Do tej pory najwięcej zakażeń u norek wykryto w Holandii i Danii. Pomimo intensywnych działań mających na celu powstrzymanie zakażeń, do 8 listopada br. SARS-CoV-2 wykryto na 20 proc. (229/1140) fermach norek w Danii oraz 54 proc. (69/97) fermach w Holandii.

Nowe informacje o mutacji koronawirusa z ferm norek w Danii

Pochodząca z ferm norek nowa mutacja koronawirusa, tzw. klaster 5, prawdopodobniej wyginęła – poinformowało duńskie ministerstwo zdrowia, powołując...

zobacz więcej

Zaznaczono, że w świetle tych danych monitorowanie norek rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) jak również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Autorzy projektu wskazują, że Polska jest jednym z wiodących producentów norek w Europie (ok. 6,3 mln zwierząt na ponad 300 fermach), zajmując drugie po Danii miejsce pod tym względem.

„Do chwili obecnej na szczeblu UE nie została opracowana strategia wykrywania i zwalczania SARS-CoV-2 u zwierząt, w szczególności u norek. Z dostępnych informacji wynika, że w Danii i w Grecji, w przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u norek były one zabijane. Z kolei, w Irlandii nie wykryto zakażeń SARS-CoV-2 u norek ale prewencyjnie również podjęto ich zabijanie” – czytamy w uzasadnieniu.

Skąd pieniądze na badania norek?


Według resortu rolnictwa, projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty prowadzenia badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 u norek zostaną pokryte ze środków budżetowych określonych w części 83 – rezerwa celowa.

Jednakże w ocenie skutków regulacji podano oszacowane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach koszty badań norek na koronawirusa. Koszt badania (wynik ujemny) to 219 zł za próbę. W przypadku wielu prób ze stada – 20 wymazów koszt badań wynosi 219 zł x 4 czyli 876 zł. Koszt badania (wynik dodatni) – to 219 zł (pierwszy etap) + potwierdzenie SARS-CoV -2 (2-gi etap) to 128 zł czyli w sumie 347 zł. W przypadku 20 prób dodatnich koszt badania – 1388 zł.

Szacunkowy koszt w przypadku jednorazowego badania przeprowadzonego na wszystkich fermach norek oraz uzyskaniu wyników pozytywnych (354 fermy x 1388 zł = 491 352 zł) wynosi prawie 500 tys. zł. Szacunkowy koszt w przypadku jednorazowego badania przeprowadzonego na wszystkich fermach norek oraz uzyskaniu wyników negatywnych oceniono na 302 tys. zł.

Wcześniej resort rolnictwa przygotował przepisy, które wpisują zakażenie SARS-CoV-2 u norek jako chorobę zwalczaną z urzędu. Projektowane przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

źródło:
Zobacz więcej