RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Kolejne kłopoty Warszawy ze śmieciami. Prokuratura zaskarżyła uchwałę radnych

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu administracyjnego skargę na uchwałę Rady m.st. Warszawy zmieniającą zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prokuratura domaga się stwierdzenia nieważności uchwały w całości. To kolejne – po decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej – problemy z tzw. uchwałą śmieciową w stolicy.

Warszawa oszczędza na komunikacji. Planowane cięcia kursów metra

Stołeczni urzędnicy odpowiedzialni za komunikację zastanawiają się nad likwidacją kursów podziemnej kolejki, które realizowane są w nocy z piątku...

zobacz więcej

Prok. Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazała w środę, że skarga została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 23 listopada.

„W sporządzonej skardze zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa, m.in. przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez zastosowanie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody również do nieruchomości zamieszkałych, niewyposażonych w wodomierz główny, niepodłączonych do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących zużycia wody” – podała prok. Skrzyniarz z przesłanym komunikacie.

„Pozorne” określanie opłat


Prokuratura nie zgadza się także z zapisem w uchwale śmieciowej, który ustala przeciętną miesięczną normę zużycia wody przez jednego mieszkańca na poziomie 4 m3. „Działania te naruszają konstytucyjną zasadę równości poprzez pogorszenie sytuacji wymienionych osób względem tych, które zamieszkują nieruchomości wyposażone w wodomierz główny. Działania te wykraczają poza ramy delegacji ustawowej do wydania powyższych przepisów prawa miejscowego” – poinformowała prok. Skrzyniarz.

Zmiany w opłatach za śmieci w Warszawie wstrzymane? Mamy komentarz ratusza

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała uchwałę Rady Warszawy dotyczącą zmian w naliczaniu opłat za śmieci. Stawki miały zmienić się wraz z...

zobacz więcej

W przesłanej do WSA skardze prokurator zauważył, że „w przypadku nieruchomości, które mają zamontowany wodomierz główny, liczba osób zamieszkujących taki budynek nie ma żadnego wpływu na wysokość opłaty. Istotne jest tu wyłącznie zużycie wody. Może ono być przy tym hipotetycznie mniejsze niż 4 m3 miesięcznie, a opłata niższa niż 50,92 zł od całej nieruchomości”.

Prokuratura uważa, że określanie opłat za śmieci w nieruchomościach, które nie mają wodomierza, jest „pozorne”, a posiadanie licznika zużytej wody nie może być powodem, dla którego jedni płacić będą mniej, a inni więcej.

Uchwała śmieciowa a konstytucja


„Przyjęta w uchwale przeciętna norma zużycia wody na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego narusza art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP” – podała prok. Skrzyniarz.

Zdaniem prokuratury przyjęcie „dodatkowego kryterium wpływającego na ustalenie ilości zużytej wody, w postaci nieuwzględnienia przy jej obliczaniu ilości wody bezpowrotnie zużytej w danym okresie”, a „ustalonej na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na nieruchomości”, również stanowi przekroczenie delegacji ustawowej rady miasta.

Warszawa. Będą kolejne podwyżki opłat. Co się zmieni?

Władze stolicy zaplanowały na przyszły rok wyższe podatki od nieruchomości oraz za środki transportu. Projekt zmiany stawek podatkowych trafi pod...

zobacz więcej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie domaga się stwierdzenia nieważności całości zaskarżonej uchwały. Do Rady Miasta Stołecznego Warszawy skierowano również wniosek o wstrzymanie wykonania uchwały.

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej


Rzeczniczka stołecznego ratusza napisała na Twitterze, że urząd wystąpił „o zwołanie w trybie pilnym sesji Rady Warszawy, na której radni zdecydują o wprowadzeniu zmian w związku z zastrzeżeniami RIO”.

„Dotyczą one jedynie sposobu obliczenia zużycia wody, a dokładnie dokumentu, z którego mieszkaniec może brać dane. (..) Warszawa dała dowolność, RIO wskazało, że należy wskazać konkretny dokument. RIO nie zakwestionowało stawki czy sposobu naliczania opłat za śmieci” – napisała Karolina Gałecka. Zmiana taryfy miała wejść w życie 1 grudnia. W uchwale Kolegium RIO z 17 listopada stwierdzono jednak częściową nieważność przyjętych przez Radę Miasta przepisów.

W poniedziałek portal tvp.info uzyskał w stołecznym ratuszu informację, że „na 99 procent” uchwała nie zostanie wprowadzona w życie w planowanym terminie.

źródło:
Zobacz więcej