RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Zmiana w zasadach przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych

Szpital Narodowy został utworzony na Stadionie Narodowym w Warszawie (fot. PAP/Leszek Szymański)

Zasady przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych uległy zmianie. „Wprowadzona zmiana uogólnia kryteria przyjęcia pacjentów do szpitala tymczasowego, co ma sprawić, że będzie czytelniejsza dla lekarzy kierujących. W praktyce możemy przyjąć pacjenta bez pełnej diagnostyki radiologicznej” – komentuje dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala tymczasowego Szpital Narodowy w Warszawie.

„To, że Szpital Narodowy jest pusty, powinno nas cieszyć”

To, że szpitale te nie są przepełnione, jest faktem, ale z tego powodu powinniśmy się cieszyć, a nie martwić. A już tym bardziej atakować. One...

zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT

Jak zaznacza dyrektor, przyjmowanie pacjentów bez pełnej diagnostyki radiologicznej było wcześniej brane pod uwagę, ale „nie każdy szpital, który kieruje do nas pacjenta, dysponował całodobową obsadą radiologiczną”. Dodał, że z tego powodu część diagnostyki, np. komputerowe obrazowanie płuc, można wykonywać na miejscu, wykorzystując sprzęt działający w szpitalu tymczasowym.

„Kryterium odnośnie stopnia zaawansowania zapalenia płuc jest zawsze sprawą do bezpośredniego ustalenia z centrum koordynacyjnym, a przyjęcie pacjenta zostało uzależnione od jego stanu klinicznego. Dzięki temu mamy możliwość oceny, czy jesteśmy w stanie przyjąć pacjenta z jego obciążeniami i podjąć adekwatną decyzję odnośnie miejsca leczenia” – powiedział Zaczyński. Pokreślił, że w zależności od rozwoju pandemii, można się spodziewać większej liczby pacjentów przebywających w Szpitalu Narodowym.

Szpitale tymczasowe. Ekspert radzi, co z nimi zrobić, gdy wygaśnie epidemia

Nawet jeśli szpitale tymczasowe stoją teraz puste, to nie można ich zbyt szybko likwidować w sytuacji powszechnego zagrożenia koronawirusem –...

zobacz więcej

Nowe zasady przyjmowania pacjentów


Nowe zasady określają, że do szpitali tymczasowych będą przyjmowani chorzy wymagający hospitalizacji, którzy posiadają dodatnie wyniki PCR lub Ag rekomendowanego przez MZ i GIS oraz tacy, którzy posiadają RTG lub TK z ostatnich 5 dni (warunkowo dopuszcza się przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego). Przyjmowani będą również chorzy, którzy posiadają uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem szpitala tymczasowego.

Zmianie uległy też kryteria wykluczające z przyjęcia do szpitala tymczasowego. Chodzi o następujące przypadki: ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające działań wykraczających poza zakres działania szpitala tymczasowego; niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa; aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy; stany upojenia alkoholowego, nadużycie substancji odurzających oraz zatrucie innymi substancjami; zaawansowane zespoły otępienne; patogeny alarmowe oraz współistnienie wybranych chorób zakaźnych; wrodzone i nabyte zespoły obniżonej odporności.

Zaznaczono, że protokół przyjęcia pacjenta do szpitala tymczasowego może się różnić w zależności od uwarunkowań lokalnych.

źródło:
Zobacz więcej