RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Senat: Komisja zdecydowała w sprawie tzw. estońskiego CIT

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o CIT (fot. Shutterstock)

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych poparła we wtorek nowelizację wprowadzającą tzw. estoński CIT; opowiedziała się przy tym, by rozwiązanie to objęło także spółdzielnie i spółki komandytowo-akcyjne.

Czy MF planuje podwyżki podatków? Odpowiada główny ekonomista

Nie są planowane podwyżki podatków ani wprowadzenie dodatkowych danin i opłat. Zakładamy, że wpływ (negatywny – red.) jesiennej fali koronawirusa...

zobacz więcej

Komisja rozpatrzyła we wtorek 40 poprawek zgłoszonych przez senatorów podczas prac na nowelizacją ustawy o CIT, zakładającej m.in. wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. możliwości rozliczania się firm za pomocą tzw. estońskiego CIT.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawek, które zmierzają do objęcia spółek komandytowo-akcyjnych „estońskim CIT-em” oraz umożliwienia im zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębnione w kapitale rezerwowym tych spółek fundusze na cele inwestycyjne.

Podobny cel ma – również pozytywnie zaopiniowana przez komisję – poprawka dotycząca spółdzielni, które też miałyby korzystać z estońskiego CIT-u.

Ponadto komisja zgodziła się na szereg poprawek legislacyjnych i redakcyjnych czy korygujących błędne odesłania.

Czym jest estoński CIT?


Istotą estońskiego CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg, poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie.

źródło:

Zobacz więcej