RAPORT

CELEBRYCI, POLITYCY I WŁADZE TVN WZIĘŁY SZCZEPIONKI MEDYKÓW

Czy Polacy ufają policji? Najnowszy sondaż

Z sondażu wynika, że 33,1 proc. osób nie ufa policji (fot. PAP/Tomasz Gzell, zdjęcie ilustracyjne)

33,1 proc. Polaków nie ufa policji, zaś 44,1 proc. darzy tę formację zaufaniem - wynika z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS przygotowanego na zlecenie Interii. To spadek zaufania do tej formacji względem 2017 r. o 20 pkt proc.

KSP wyjaśnia, dlaczego policjanci podczas protestów mają przy sobie broń

Od wielu lat podkreślamy, że w każdym dużym proteście uwzględniamy wariant najgorszy, czyli zagrożenie o charakterze terrorystycznym. Dlatego, aby...

zobacz więcej

W badaniu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS respondenci odpowiadali na pytanie: „Jaki jest Pana/Pani stosunek do różnych instytucji publicznych: policja”.

Z sondażu wynika, że 33,1 proc. nie ufa policji, z czego „zdecydowanie nie ufa” 16,5 proc. badanych , a „raczej nie ufa” 16,6 proc. respondentów.

Wyniki poprzednich badań


W 2017 roku, kiedy IBRIS przeprowadził takie samo badanie dla „Rzeczpospolitej”, policji nie darzyło zaufaniem 19 proc. respondentów, z czego 10,2 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie ufam”, a 8,8 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej nie ufam”. „To wzrost takich odpowiedzi i jednocześnie spadek zaufania do tej instytucji o 14,1 pkt proc.” – czytamy na portalu Interia.

„Jednocześnie policję darzy zaufaniem 44,1 proc. Polaków. „Zdecydowanie ufa+” jej 18,1 proc. badanych (spadek o 4,9 pkt proc.), a „raczej ufa” 26 proc. badanych (spadek o 15,2 pkt proc.). Spadek zaufania do policji jako instytucji wyniósł więc ponad 20 pkt proc.” – zwraca uwagę portal. Z kolei odpowiedzi: „jest mi obojętna” w obecnym badaniu udzieliło 18,7 proc. badanych, w 2017 roku było to 12,8 proc.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1100 osób w dniach 20-21 listopada 2020 roku. Było realizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych metodą komputerową (CATI).

źródło:

Zobacz więcej