RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Banki miały rok na zmianę praktyk. UOKiK postawił zarzuty

Zarzuty dotyczą niezwracania proporcjonalnej części pobranych opłat w przypadku wcześniejszej spłaty (fot. Shutterstock/Syda Productions)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu, które nie rozliczają prawidłowo kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem i nie zwracają pieniędzy konsumentom – poinformował w poniedziałek UOKiK.

Podczas wyprzedaży warto zachować czujność

Podczas zakupów na wyprzedażach, np. Black Friday, klienci powinni zachować ostrożność i czujność, by nie stracić pieniędzy – radzi prezes UOKiK...

zobacz więcej

Jak zaznaczył Urząd, większość instytucji finansowych dostosowała się już do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. TSUE przedstawił w nim interpretację art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim zgodną z wcześniejszym stanowiskiem Prezesa UOKiK. Zasada jest taka: jeśli konsument spłacił pożyczkę przed terminem, bank lub inna instytucja finansowa musi odpowiednio obniżyć jej koszty.

„Dotyczy to zarówno odsetek przypadających na okres, o który została skrócona umowa, jak i innych kosztów, których poniesienie było niezbędne, aby uzyskać kredyt konsumencki na danych warunkach np. prowizji, opłaty przygotowawczej” – wskazuje UOKiK.

Jak informuje prezes UOKiK Tomach Chróstny, w efekcie działań UOKiK większość banków prawidłowo rozlicza się z konsumentami, którzy przed terminem spłacili pożyczkę lub kredyt konsumencki. Natomiast Bank Handlowy i Bank Pocztowy wciąż negatywnie rozpatrują reklamacje dotyczące okresu sprzed wyroku TSUE.

UOKiK: 500 tys. zł kary za zawyżone ceny sprzętu muzycznego

Spółka Yamaha Music Europe przez 13 lat ustalała z dystrybutorami minimalne ceny odsprzedaży sprzętu muzycznego w sklepach internetowych w Polsce –...

zobacz więcej

„Przepisy obowiązują od grudnia 2011 roku, stanowisko prezesa UOKiK w tej sprawie znane jest od lat, zaś TSUE rozwiał wyłącznie wątpliwości podnoszone przez banki wokół interpretacji prawnych. Banki miały rok na zmianę praktyk tak, aby respektować w pełni prawa konsumentów i zwrócić należne im pieniądze. Bank Handlowy i Bank Pocztowy tego nie zrobiły, dlatego postawiłem tym dwóm bankom zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów” – wskazuje cytowany w komunikacie szef UOKiK.

W komunikacie dodano, że zarzuty dotyczą niezwracania konsumentom proporcjonalnej części pobranych opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, jeśli taka spłata nastąpiła przed wyrokiem TSUE, czyli 11 września 2019 r. Oba banki negatywnie rozpatrują wnioski konsumentów o zwrot części kosztów w takiej sytuacji.

UOKiK przypomina, że bankom tym grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu i nakaz usunięcia trwających skutków naruszenia.

źródło:

Zobacz więcej