RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Izba Reprezentantów Kongresu USA z ponadpartyjnym poparciem Trójmorza

(Treść przyjętej rezolucji jasno wskazuje powody zainteresowania USA pierwotnie polsko-chorwackim projektem fot. Chip Somodevilla/Getty Images)
(Treść przyjętej rezolucji jasno wskazuje powody zainteresowania USA pierwotnie polsko-chorwackim projektem fot. Chip Somodevilla/Getty Images)

Najnowsze

Popularne

Dwa tygodnie przed szczytem Inicjatywy Trójmorza (IT) w Tallinie Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Kongresu USA jednomyślnie rekomendowała przyjęcie przez Kongres rezolucji wyrażającej poparcie dla idei Trójmorza.

Prezydent Duda: Trójmorze może odegrać znaczącą rolę w przezwyciężaniu kryzysu

Region Trójmorza może odegrać znaczną rolę w przezwyciężaniu kryzysu spowodowanego pandemia koronawirusa – ocenił prezydent Andrzej Duda w...

zobacz więcej

Rezolucja taka z datą projektu na 31 października 2020 r., a więc już po zakończonym sukcesem tallińskim szczycie (19-20 października), została ostatecznie przyjęta 18 listopada przez Izbę Reprezentantów Kongresu USA, ciesząc się ponadpartyjnym poparciem zarówno Republikanów, jak i Demokratów, skądinąd głęboko skłóconych w walce o prezydenturę odpowiednio Donalda Trumpa i Joe Bidena. Fakt zgodnego poparcia owej rezolucji w chwili najbardziej zażartej walki politycznej dzielącej Stany Zjednoczone, jak i treść przyjętego dokumentu dobrze wróżą Polsce.

Dlaczego Amerykanie popierają Trójmorze?


Treść przyjętej rezolucji jasno wskazuje powody zainteresowania USA pierwotnie polsko-chorwackim projektem, który objął 12 państw wschodniej flanki UE (Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry). Już w jej pierwszym akapicie kongresmeni, wyrażając poparcie dla IT wskazują, iż ów projekt współpracy środkowoeuropejskiej „zwiększa niezależność energetyczną i połączenia infrastrukturalne przez co wzmacnia bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych i Europy.” Dalej wspominają o poparciu dla tej inicjatywy wyrażonym przez USA w trakcie szczytu IT w Warszawie w lipcu 2017 r. i potwierdzają zobowiązanie finansowego jej wsparcia przez Waszyngton sumą 1 mld USD, zadeklarowane w lutym 2020 r. na rzecz rozwoju gospodarczego, transportowo-komunikacyjnego, cyfryzacyjnego i w zakresie bezpieczeństwa energetycznego tego „strategicznego regionu”, co – jak podkreślają „zwiększy bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych”.

Przypominają, że przewodniczący Komisji Europejskiej uznał IT za „katalizator spójności i konwergencji UE i czynnik wzmacniający więzi transatlantyckie”. Kongres wskazuje także na zacofanie infrastrukturalne regionu jako na dziedzictwo panowania sowieckiego, które to dziedzictwo pod względem energetycznym uzależnia do dziś Europę Środkową i Wschodnią od Rosji, Rosja zaś „dąży do podminowania instytucji demokratycznych i wolności w Europie, przez stosowanie środków hybrydowych, w tym używając energii jako narzędzia przymusu”. Z nazwy wymienione są i potępione takie projekty jak Nord Stream 2 i Turecki Potok, jako podminowujące bezpieczeństwo energetyczne Europy.

Kongresmeni wspierają Trójmorze

zobacz więcej

Konkurencja dla chińskich projektów


Kongres Stanów Zjednoczonych wartość Inicjatywy Trójmorza upatruje także w fakcie, iż stanowi ona przeciwwagę i konkurencję dla chińskich projektów 17+1 (zapoczątkowanego w 2012 r. projektu infrastrukturalnej współpracy Chin z 16, a potem 17 państwami Europy Środkowej i Wschodniej). A także Inicjatywy Pasa i Drogi („Nowego Jedwabnego Szlaku”) – także chińskiej idei budowy połączeń kolejowych i drogowych z Chin do Europy z pominięciem szlaków oceanicznych, zdominowanych przez Marynarkę Wojenną USA. Co do obu inicjatyw chińskich, Izba Reprezentantów w Kongresie USA wskazała na towarzyszącą im „korupcję, pułapkę długów (co i w Polsce pamiętamy po aferze licznych bankructw podwykonawców budowanych przez Chińczyków autostrad) oraz niskie standardy ochrony pracy i środowiska naturalnego”.

Z nazwy jako strategicznie ważne projekty infrastrukturalne IT wymieniono terminal LNG w chorwackim Krk, interkonektory gazowe między Polską i Litwą oraz Bułgarią-Rumunią-Węgrami i Austrią (BRUA), jak też liczne projekty w dziedzinie cyfryzacji, transportu i komunikacji (Autostradę Cyfrową, Viking Train, transeuropejski korytarz transportowy Adriatic TEN-T i rozwój szlaku wodnego Dunaju.

Europa bezpieczna i niepodzielona


Inicjatywa Trójmorza została określona jako mająca w swym łonie państwa, będące „sojusznikami Stanów Zjednoczonych o żywotnym znaczeniu” („vital allies of the United States”), a jej rozwój jako działanie w kierunku budowy Europy, która jest „niepodzielona, bezpieczna, zażywająca dobrobytu i wolna”. Kongres wezwał więc państwa IT do wspólnych wysiłków finansowych na rzecz zbudowania Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (FIIT), który, co przypomnijmy powołany został rok temu przez Polskę (Bank Gospodarki Krajowej) i Rumunię (EximBank) i od tego czasu znacznie się rozrósł – skokowo wręcz na szczycie w Tallinie, również ze wsparciem finansowym USA i lwim udziałem w FIIT Polski. Izba Reprezentantów potwierdziła także w omawianej rezolucji zobowiązania finansowe USA wobec Trójmorza.

Wielkie pieniądze z USA. Bochenek: Powinniśmy być dumni

Komisja Kongresu USA przyjęła rezolucję poparcia dla inicjatywy Trójmorza. Rafał Bochenek (PiS) podkreśla w rozmowie z portalem tvp.info, że...

zobacz więcej

Poszerzyć Trójmorze o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie


Bardzo ważną politycznie częścią rezolucji Izby Reprezentantów jest wezwanie państw IT do poszerzenia owej „wizji wzmocnionych regionalnych połączeń infrastrukturalnych na państwa niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a leżące w regionie Trójmorza włączając w to Ukrainę, Mołdawię i kraje Bałkanów Zachodnich”.

Jest to logiczna konsekwencja faktu, że rozbudowa infrastruktury przesyłowej gazu w krajach UE o najszybciej rozwijającej się gospodarce, tworzy potężny, liczący 112 mln konsumentów, rynek zbytu dla amerykańskiego gazu ze złóż łupkowych, dostarczanego do polskiego terminala w Świnoujściu, terminali państw bałtyckich, chorwackiego Krk i ewentualnie rumuńskiej Konstancy, wypierając zeń surowiec rosyjski. Poszerzenie tego rynku o 43 mln konsumentów z Ukrainy i drobniejszych państw regionu to dodatkowa korzyść gospodarcza dla amerykańskiej branży gazowej, a dla odbiorców – bezpieczeństwo dostaw, wolnych od groźby politycznie motywowanego szantażu, zawsze ciążącej nad dostawami „błękitnego paliwa” z Rosji. W konsekwencji zbieżności interesów USA i państw regionu cały ten mechanizm prowadzi do wyłuskiwania z rosyjskiej strefy wpływów kolejnych krajów. Temu samemu celowi służyła międzyprezydencka polsko-amerykańsko-ukraińskie deklaracja – memorandum o współpracy gazowej z 31 sierpnia 2019 r. Kongres USA, w omawianej rezolucji konsekwentnie podtrzymuje tę właśnie linię polityczną i – podkreślmy to jeszcze raz – czyni to ponad podziałami partyjnymi.

Amerykańskie wsparcie dla Trójmorza. Sprawą zajmie się Kongres [WIDEO]

Komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów jednogłośnie przegłosowała projekt rezolucji wyrażającej poparcie dla Inicjatywy Trójmorza....

zobacz więcej

Silne poparcie elit politycznych Waszyngtonu


Ponadpartyjna zgoda Republikanów i Demokratów w środku najbardziej zaciętej bitwy wyborczej i poparcie na bazie tej zgody projektu Trójmorza, jak też samo znalezienie czasu na to, by dokonać takiego kroku właśnie teraz, każe traktować Rezolucję 672 Izby Reprezentantów jako akt poważny i wiarygodny. Dostrzeżenie przez amerykańskich kongresmenów wymiaru antyrosyjskiego i antychińskiego Inicjatywy Trójmorza świadczy o zrozumieniu natury związków tego projektu z interesem narodowym USA, a zatem i o silnych podstawach jego poparcia przez elity polityczne Waszyngtonu.

Wezwanie do geograficznego rozszerzenia projektu w pełni odpowiada interesom i zamiarom Polski, ale także Rumunii (Mołdawia) i Chorwacji (Bałkany Zachodnie – przynajmniej w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny zamieszkałej przez liczną społeczność chorwacką). Bez względu na to zatem, kto zasiądzie w styczniu 2021 r. w Białym Domu, wolą Kongresu USA jest, by poparcie Stanów Zjednoczonych dla Inicjatywy Trójmorza było kontynuowane. Dobrze to rokuje sztandarowemu projektowi polskiej polityki regionalnej i rozwojowi naszego regionu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej