RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Jaki PKB Polski w latach 2020 i 2021? Są nowe prognozy MFW

Resort finansów informuje o nowych prognozach MFW (fot. Shutterstock/rsooll)
Resort finansów informuje o nowych prognozach MFW (fot. Shutterstock/rsooll)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje spadek polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4 proc. w 2020 r. i poprawę w roku przyszłym odzwierciedloną we wzroście PKB szacowanym na 2,7 proc. – poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

Kurs złotego, stopy procentowe. Kościński o skutkach drugiej fali pandemii

Druga fala pandemii w Polsce nie będzie miała takich konsekwencji jak wiosenna – uważa minister finansów Tadeusz Kościński. Jego zdaniem wzrost...

zobacz więcej

Z informacji resortu wynika, że według Funduszu zmniejszenie wskaźników długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach umożliwiło rządowi przedstawienie skutecznej odpowiedzi na kryzys. Przewiduje się, że dług publiczny pozostanie stabilny w średnim okresie, a wydatki związane z kryzysem zwiększą deficyt budżetowy do 8,9 proc. PKB w 2020 r. W perspektywie średniookresowej Fundusz przewiduje jego spadek do około 3,2 proc. PKB.

„Cieszy mnie pozytywna ocena stanu polskiej gospodarki, a w szczególności finansów publicznych i wysiłku związanego z redukcją długu publicznego w ostatnich latach. MFW dobrze ocenia też nasze działania antykryzysowe. Fundusz potwierdza zdolności fiskalne Polski do dalszego wsparcia firm i gospodarstw domowych oraz wzrostu wydatków na cele zdrowotne” – powiedział cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

Zdaniem MFW Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia gospodarczego, a polskie przedsiębiorstwa weszły w pandemię ze stosunkowo dobrymi bilansami i korzystały z dużego wsparcia polityki fiskalnej i pieniężnej w pierwszej połowie 2020 r. Realizacja programów pomocowych przebiegała zasadniczo szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków dla gospodarki.

Jak informuje resort finansów MFW pozytywnie ocenia reakcję rządu na tzw. pierwszą falę COVID-19. Zdaniem Funduszu Polska dysponuje odpowiednią przestrzenią fiskalną na dalsze działania antykryzysowe. Kluczowym wyzwaniem na teraz jest kontrolowanie pandemii i jej skutków dla gospodarki. Po opanowaniu pandemii polityka władz powinna być coraz bardziej ukierunkowana na realokację i wzmacnianie zasobów (w tym siły roboczej) potrzebnych do powrotu do silnego wzrostu gospodarczego, w wysokości sprzed pandemii.

Misja ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), której celem było przeprowadzenie dorocznego przeglądu Polski (tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW), trwała w Polsce od 2 do 19 listopada 2020 r. (w formule wideokonferencji). Misja zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej