RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Zamieszkaj wśród zieleni – rzucisz palenie

Palenie papierosów jest jednym z najbardziej destrukcyjnych nałogów (fot. pixabay/Myriams-Fotos)

Osoby mieszkające w dzielnicach pełnych zieleni lub mające dostęp do zielonych terenów w sąsiedztwie stosunkowo rzadziej palą; częściej też rzucają palenie – donoszą psychologowie z University of Plymouth i University of Exeter w Anglii, oraz z Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii.

Nikotyna zmniejsza ryzyko zakażenia, ale palący ciężej przechodzą COVID-19

Osoby, które palą papierosy, rzeczywiście rzadziej zapadają na COVID-19. Nie jest to jednak efekt palenia papierosów, ale efekt działania nikotyny...

zobacz więcej

Szacuje się, że dziennie z powodu palenia i chorób nim wywołanych umiera nawet 11 tys. ludzi.

Aby zbadać, jakie czynniki mogą sprzyjać zerwaniu z nałogiem, psychologowie z Anglii i Austrii wykorzystali dane zebrane w ramach badania Health Survey for England (HSE), przeprowadzanego corocznie na zlecenie brytyjskiego Urzędu Statystyk Krajowych.

Mając dostęp do danych, badacze przeanalizowali udzielone przez ponad 8 tys. dorosłych osób odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia, miejsca zamieszkania i różnych innych czynników stylu życia. Niemal 20 proc. respondentów określiła siebie jako regularnie palących, podczas gdy prawie 50 proc. stwierdziło, że paliło regularnie na jednym z etapów życia.

Osoby mieszkające na obszarach o dużym udziale terenów zielonych okazały się o 20 proc. mniej chętne do palenia niż osoby zamieszkujące obszary z mniejszą ilością zieleni. Zależność ta potwierdziła się nawet po uwzględnieniu innych czynników, mających wpływ na palenie.

W grupie badanych, którzy w pewnym momencie swojego życia palili, szanse osób mieszkających w bardziej zielonych dzielnicach na skuteczne rzucenie palenia były nawet o 12 proc. większe.

U nałogowców ryzyko raka płuc rośnie 6,5 razy. Nowe badanie

U nałogowych palaczy ryzyko rozedmy płuc wzrasta 17 razy, a raka 6,5. Dla takich osób jeden papieros dziennie więcej oznacza aż 30-proc. wzrost...

zobacz więcej

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez ten sam zespół wykazały, że możliwość obserwowania terenów zielonych z domu wiąże się ze mniejszą chęcią sięgania po alkohol czy papierosy, a także mniejszym apetytem na niezdrową żywność. Okazało się też, że osoby co tydzień odwiedzające naturalne przestrzenie, czujące więź z naturą, deklarują lepsze samopoczucie fizyczne i psychiczne.

Według głównej autorki badań, dr Leanne Martin z University of Plymouth, odkrycia te potwierdzają potrzebę ochrony i inwestowania w zasoby naturalne – zarówno w społecznościach miejskich i wiejskich – aby zmaksymalizować korzyści dla zdrowia publicznego. „Jeśli nasze ustalenia zostaną poparte dalszymi pracami, można wykorzystać zasoby przyrody, aby pomóc osobom próbującym rzucić palenie” – podsumowuje specjalistka.

W badaniu wzięto pod uwagę również, czy na związek między dostępem do zieleni a paleniem miały wpływ czynniki takie jak status społeczno-ekonomiczny i deprywacja sąsiedztwa. Nie stwierdzono takiego wpływu, a autorzy badania twierdzą, że sugeruje to, że występowanie zielonych terenów w miejscach zamieszkania jest niezależnie związane z niższym rozpowszechnieniem palenia.

Autorzy badania sugerują, że umożliwienie obcowania z zielenią w miejscach zamieszkania może stanowić drogę do poprawy zdrowia publicznego i ograniczenie rozpowszechnienia palenia.

źródło:

Zobacz więcej