RAPORT

Pogarda

Ile ARiMR zapłaci producentom za chryzantemy? Znamy ceny

Opublikowano rozporządzenie w sprawie chryzantem (fot. PAP/Paweł Supernak)
Opublikowano rozporządzenie w sprawie chryzantem (fot. PAP/Paweł Supernak)

Najnowsze

Popularne

20 zł za chryzantemę doniczkową i 3 zł za chryzantemę ciętą – tyle Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapłaci producentom tych kwiatów w ramach wsparcia finansowego – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Wnioski o pomoc należy złożyć do piątku.

Wkrótce decyzja ws. obostrzeń dla firm. Premier podał też możliwą datę odmrożenia branż

Kolejne obostrzenia dla firm mogą zostać wprowadzone w ciągu kilku dni, na początku listopada, jeśli przyrost zakażeń koronawirusem będzie...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

W poniedziałek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, (...) posiadaczowi co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku (...) lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku” – napisano w rozporządzeniu.

Wsparcie finansowe będzie udzielona podmiotom, które są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, „któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią Covid-19”. Jak czytamy w rozporządzeniu, stawka pomocy, wynosi w przypadku chryzantemy doniczkowej 20 zł za sztukę; chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

„Pomoc, (...) jest przyznawana na prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek posiadacza chryzantem, w którym zgłasza Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią Covid-19” – czytamy.

Koronawirus nie zatrzymał tirów

Kolejne kraje zamrażają gospodarki, ale firmy transportowe nie narzekają. Pandemia winduje ceny ich usług, brakuje nawet samochodów i kierowców –...

zobacz więcej

Jak dodano, kwotę wsparcia finansowego ustala się w wysokości iloczynu liczby chryzantem oddanych między innymi podmiotom lub instytucjom (na przykład organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego) oraz stawki pomocy.

Wnioski tylko do piątku

Pomoc będzie wypłacana posiadaczowi chryzantem do 31 grudnia na podstawie złożonych przez niego dokumentów. Wnioski o pomoc należy złożyć do piątku, 6 listopada, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem; na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Jak napisano w rozporządzeniu, Agencja ogłasza o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Podmioty i instytucje, zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać. W tym przypadku podmioty te na formularzu udostępnionym przez Agencję mają czas do 12 listopada, by zgłosić się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem i informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję.

Zgodnie z rozporządzeniem, posiadacz chryzantem nieodebranych do 16 listopada przez podmioty i instytucje oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady.

Następnie, posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do 30 listopada, potwierdzenia odbioru, a posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej