RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Zjadliwa grypa wśród ptaków. GIS ma rekomendacje dla hodowców drobiu

Rekomenduje hodowcom drobiu wzmocnienie bioasekuracji (fot. Shutterstock/Thorsten Spoerlein)

W związku z nowymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków w regionach Rosji i Kazachstanu, które leżą na szlaku jesiennych migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu wzmocnienie bioasekuracji.

Groźne bakterie w wędzonym łososiu. GIS ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii wędzonego łososia. Podmiot odpowiedzialny za...

zobacz więcej

Główny Lekarz Weterynarii poinformował w komunikacie o ostrzeżeniu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczącym ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu.

Według inspekcji weterynaryjnej region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce.

W sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono siedem ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i osiem przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie).

Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W związku z tym Główny Lekarz Weterynarii przypominał o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

GIS ostrzega przed pasztetem z dzika. Powodem bakterie groźne dla kobiet w ciąży

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii pasztetu pieczonego z...

zobacz więcej

Wskazał, że w Polsce zakazuje się np. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, a także wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, gdzie jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. Pasza dla ptaków musi zaś być przechowywana, tak aby nie miała kontaktu z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Nakazuje się także wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

Osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, muszą zakładać odzież ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym. A także stosować zasady higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich, muszą też czyścić i odkażać sprzętu, narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

Norki vs. Niemcy. Ostatni mit futrzarzy zdemaskowany

„Jeśli zlikwidujemy hodowle zwierząt futerkowych, wzrośnie cena mięsa, a Polskę zaleją poubojowe odpady, za spalenie których trzeba będzie płacić...

zobacz więcej

Nakazany jest także codzienny przegląd stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności, zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Ponadto, osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, nie mogą wykonywać czynności związanych z obsługą drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów) czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

źródło:

Zobacz więcej