RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

PKN Orlen: W najtrudniejszym otoczeniu makro koncern osiągnął solidne wyniki finansowe

„Dywersyfikacja obszarów działalności przez PKN Orlen umożliwia wypracowanie stabilnych wyników finansowych i dalszy zrównoważony rozwój” – powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek (fot. Shutterstock/Karolis Kavolelis)

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 148 mln zł zysk Grupy Orlen osiągnął w trzecim kwartale 688 mln zł i był niższy o 578 mln zł rok do roku – poinformował PKN Orlen, prezentując skonsolidowany raport kwartalny koncernu. PKN Orlen ocenił, iż „w historycznie najtrudniejszym otoczeniu makroekonomicznym dla branży rafineryjnej osiągnął solidne wyniki finansowe”.

Grupa Orlen publikuje wyniki finansowe. EBITDA LIFO prawie 5,7 mld zł

Grupa Orlen w drugim kwartale tego roku osiągnęła wynik EBITDA LIFO (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań...

zobacz więcej

„EBITDA LIFO spółki w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 2 mld zł, a zysk netto 0,7 mld zł. Był to głównie efekt wysokich wyników operacyjnych w segmencie Energetyki i Detalu, które łącznie w tym okresie poprawiły wynik EBITDA LIFO o blisko 0,6 mld zł w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego” – przekazał koncern.

PKN Orlen podkreślił, że „koncern utrzymuje stabilną sytuację płynnościową dywersyfikując źródła finansowania na działania inwestycyjne, w tym: modernizację rafinerii, rozbudowę i unowocześnienie petrochemii, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej oraz rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania”.

„Jako pierwszy koncern paliwowy w Europie Środkowej zadeklarował redukcję emisji CO2 z obecnych aktywów downstream (rafineria, petrochemia, energetyka – red.) o 20 proc. oraz ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku” – zaznaczył PKN Orlen.

Spółka zapowiedziała, że "jednym ze źródeł finansowania tego programu będą obligacje z elementami ESG, które koncern planuje wyemitować jeszcze w tym roku". „Dywersyfikacja obszarów działalności przez PKN Orlen umożliwia wypracowanie stabilnych wyników finansowych i dalszy zrównoważony rozwój” – powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, cytowany w czwartkowej informacji prasowej koncernu.

Rekordowe wyniki PKN Orlen

W 2019 r. PKN ORLEN osiągnął zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł i zysk netto w wysokości 4,5 mld zł – poinformował polski koncern...

zobacz więcej

Jak zauważył, PKN Orlen i jego grupa kapitałowa dostosowują się do zmieniających się trendów poprzez intensywny rozwój segmentów petrochemicznego, detalicznego, a zwłaszcza energetycznego. „To właśnie ten ostatni obszar, który w ostatnich latach ulegał istotnym zmianom, miał ogromny wpływ na wytrzymałość wyniku PKN Orlen w tym trudnym kwartale” – oświadczy Obajtek.

Dodał, iż to potwierdza, że przejęcie Grupy Energa było dobrym, w pełni uzasadnionym biznesowo posunięciem. „W celu uzyskania pełni synergii w Grupie, dążymy do przejęcia 100 proc. akcji Energii. To pozwoli na pełną integrację aktywów i wygenerowania dodatkowych korzyści dla naszych akcjonariuszy” – podkreślił prezes PKN Orlen.

Koncern poinformował, że „ujęcie Grupy Energa w konsolidacji Grupy Orlen zwiększyło wyniki Segmentu Energetyki w trzecim kwartale o 486 mln zł”. Podał, iż łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie Orlen wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2020 r. 3.246 MWe, w tym 1.436 MWe przypadało na Grupę Energa.

PKN Orlen przekazał w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, że po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 91 mln zł, zysk Grupy Orlen za dziewięć miesięcy 2020 r. osiągnął 2 mld 428 mln zł i był niższy o 1 mld 288 mln zł rok do roku.

źródło:
Zobacz więcej